"bathroom" po polsku

EN

"bathroom" - polskie tłumaczenie

EN bathroom
volume_up
{rzeczownik}

bathroom (też: bath)
To kolejna łazienka na górze.
Wiesz gdzie jest łazienka?
Halftime, people make a quick call and go to the bathroom.
Przerwa w połowie meczu, ludzie wykonują szybki telefon i idą do łazienki.
bathroom (też: toilet, restroom, toilette, rest room)
And as we were preparing to come back from the burial, the cars stopped at the bathroom to let folks take care of themselves before the long ride back to the city.
Kiedy przygotowywaliśmy się do powrotu z pogrzebu, samochody zatrzymały się przy toalecie, żeby wszyscy mogli skorzystać i się ogarnąć przed długą drogą do miasta.
And it's not just because people would know where the women's bathrooms are, even though that would be very helpful.
Nie tylko dlatego, że ludzie będą wiedzieć gdzie są damskie toalety, chociaż to byłoby pomocne.
I mean, that guy who spent six weeks in the bathroom got a 91.
Facet, który spędził sześć tygodni w ubikacji ma 91 punktów.
Yes, they gave 12 monkeys a typewriter for a week, and after a week, they only used it as a bathroom.
Dano 12 małpom maszynę do pisania na tydzień, a po tym czasie używały jej już tylko jako ubikacji.

Synonimy (angielski) dla "bathroom":

bathroom

Przykłady użycia - "bathroom" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishShe saved my life by letting me go to the bathroom in the teachers' lounge. ~~~ She did it in secret.
Uratowała mi życie pozwalając mi skorzystać z łazienki w pokoju nauczycielskim.
EnglishHalftime, people make a quick call and go to the bathroom.
Przerwa w połowie meczu, ludzie wykonują szybki telefon i idą do łazienki.
EnglishI mean, that guy who spent six weeks in the bathroom got a 91.
Facet, który spędził sześć tygodni w ubikacji ma 91 punktów.
EnglishYes, they gave 12 monkeys a typewriter for a week, and after a week, they only used it as a bathroom.
Dano 12 małpom maszynę do pisania na tydzień, a po tym czasie używały jej już tylko jako ubikacji.
EnglishThe IRU must be changed after accidental exposure to extremely moist conditions, e.g. steamy bathroom.
e ni rozpylająca (IRU) należy wymienić w przypadku narażenia inhalatora na działanie wilgoci np. w
EnglishOr maybe you're the only one who had to go to the bathroom."
Albo może jedyną, która musiała skorzystać z łazienki."
EnglishThe largest single contributor to that experience is watching television; the next one is being in the bathroom, sitting.
Najczęstszym czynnikiem wywołującym ją jest oglądanie telewizji, kolejny to siedzenie w łazience.
EnglishWhere did the kitchen and bathroom tiles come from?
Gdzie nabyto kuchnię oraz kafelki w łazience?
EnglishAnd one of the young women in the project, she was a fantastic lady, she actually built her room in the bathroom.
I jedna z młodych kobiet uczestnicząca w projekcie, była fantastyczną kobietą, zbudowała sobie swój pokój w łazience.
English. ~~~ Like I said, he had her in the bathroom and he -- he -- every time he hit her, she would fall.
Więc ja byłam w sypialni, a on trzymał ją w łazience i on -- on -- za każdym razem, kiedy ją uderzał, upadała.
EnglishOne of my favorite: It's 40 below, you've got to go to the bathroom, where are you going to go and how are you going to do it?
Jedno z moich ulubionych: Temperatura 40 stopni poniżej zera, musisz iść do łazienki, co robisz i jak to robisz?
EnglishIf you go to the bathroom, go by yourself, Okay?
EnglishLike, where you go to the bathroom?"
EnglishIt's about the bathroom and the kitchen.
EnglishAnd I'm standing in my bathroom getting ready to step into the shower, and I could actually hear the dialogue inside of my body.
Teraz z jakiejś ezoterycznej przestrzeni świadomość doświadczała mnie, doświadczającej ćwiczeń. ~~~ Było to bardzo dziwne.
EnglishLet me do it in the bathroom.
English. ~~~ And it actually crawled into somebody's bathroom, and was hanging around there for two or three days.
To kobra przeciętnej wielkości, o długości ponad 3,5 m. Co ciekawe, wpełzła do czyjejś łazienki i zabawiła tam dwa czy trzy dni.
EnglishThe only problem, especially for the adults working at McSweeney's who hadn't necessarily bought into all of this when they signed up, was that there was just the one bathroom.
Ku niezadowoleniu pracowników McSweeney's, którzy niekoniecznie pisali się na to wszystko podejmując pracę, mieliśmy tylko jedną łazienkę.
EnglishI fell through my apartment door and crawled to the bathroom where I found my problem: I had forgotten to mix in the most important part of my medicine.
Upadłam przez próg mieszkania, zaczęłam czołgać się do łazienki, gdzie znalazłam znaczący problem: Zapomniałam wmieszać do lekarstwa najważniejszego składnika. ~~~ Umierałam.