"bank transfer" po polsku

EN

"bank transfer" - polskie tłumaczenie

EN bank transfer
volume_up
{rzeczownik}

bank transfer
bank transfer

Przykłady użycia - "bank transfer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe essence of central bank cooperation is the transfer of expertise and know-how.
Istotą współpracy banków centralnych jest dzielenie się doświadczeniami i know-how.
EnglishA form of payment could be a credit or debit card, a bank account, or a transfer of money to Google.
Formy płatności to: karta kredytowa lub debetowa, konto bankowe lub przelew pieniężny na konto Google.
EnglishFor these reasons, we have chosen not to vote for the agreement with the US on the transfer of bank data.
Z tych powodów zdecydowaliśmy, że nie będziemy głosować za przyjęciem umowy ze Stanami Zjednoczonymi o przekazywaniu danych bankowych.
Englishbank transfer confirmation
EnglishEven though a certain amount of progress has been made in the negotiations, the fundamental problem of the bulk transfer of bank data still remains.
Pomimo pewnych postępów w negocjacjach podstawowym problemem wciąż pozostaje hurtowe przekazywanie danych bankowych.
EnglishGermany's banks will not meet new international rules for bank capital, so transfer to German banks should also be the issue on your lips.
W Niemczech banki nie będą spełniać nowych międzynarodowych zasad dla kapitału bankowego, więc transfer do niemieckich banków powinien również być tematem waszych dyskusji.
EnglishWe accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
EnglishFor an amount less than 50 000 euros, an international bank transfer in euros within the EU will not cost you more than a transfer between two bank accounts in the same country.
Jeśli masz rachunek bankowy w euro i z bankomatu w innym kraju UE wypłacasz kwotę w euro, nie powinieneś zapłacić więcej niż za podobną wypłatę w swoim kraju.
EnglishThe negotiations on the new agreement on the transfer of bank data now under way will, above all, answer the crucial question as to where Parliament and the European Union stand on respect.
Obecne negocjacje w sprawie nowego porozumienia o przesyłaniu danych bankowych stanowić będą odpowiedź na zasadnicze pytanie dotyczące wzajemnego szacunku Parlamentu i Unii Europejskiej.