"bang" po polsku

EN

"bang" - polskie tłumaczenie

volume_up
bang {rzecz.}
volume_up
bang {wykrz.}
PL

"AC" - angielskie tłumaczenie

EN bang
volume_up
{rzeczownik}

bang (też: bluster, boom, bump, clunk)
volume_up
huk {m.}
bang (też: click, fizz, flick, pop)
(Laughter) (Buzzing) (Click, click, bang) (Laughter) (Applause) Thank you.
(śmiech) (bzyczenie) (trzask, trzask, strzał) (śmiech) (oklaski) Dziękuję.
bang (też: clout, slug)
bang

Synonimy (angielski) dla "bang":

bang

Przykłady użycia - "bang" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo our story ends at the beginning -- the beginning of all things, the Big Bang.
Tak więc nasza historia kończy się na początku -- początku wszystkiego, Wielkim Wybuchu.
EnglishWe believe that all of this emerged from a Big Bang -- a hot, dense state.
Sądzimy, że to wszystko powstało podczas Wielkiego Wybuchu, gorącego i gęstego stanu.
EnglishThe age of the universe, between now and the Big Bang, is a hundred billion in dog years.
Wiek wszechświata, czas od Wielkiego Wybuchu to sto miliardów psich lat.
EnglishI develop and test models of the Big Bang, using observational data.
Rozwijam i testuję modele Wielkiego Wybuchu, używając danych z obserwacji.
EnglishWhen that expression was coined, it was derisive -- like, "Oh, who would believe in a Big Bang?"
Na początku to określenie było niepopularne. ~~~ Mamy wierzyć, że był jakiś wybuch?
EnglishHe didn't know about the Big Bang. ~~~ He didn't know about the expansion of the universe.
Nie wiedział o Wielkiego Wybuchu ani o rozszerzaniu się wszechświata.
EnglishIt is an incremental process, rather than a big bang or a sudden shock.
To raczej proces wzrostu, a nie wielki wybuch czy gwałtowny przełom.
EnglishYou can't carry it away, so you bang it with your hammer, and you break off a piece.
Jest duże, ciężkie i nie możecie tego wynieść, uderzacie więc w to młotkiem i odłamujecie kawałek.
EnglishThis animation from my friends at Proton Studios shows looking at the Big Bang from the outside.
To animacja kolegów z Proton Studios pokazująca Wielki Wybuch z zewnątrz.
EnglishMay I ask those who bang on about the EU being this magnificent machine to ask themselves that question?
Chciałbym o to zapytać tych, którzy powtarzają, że UE jest wspaniałym wynalazkiem.
EnglishSo how did that amorphous Big Bang turn into our complex cosmos?
W jaki sposób amorficzny Wielki Wybuch stworzył skomplikowany kosmos?
EnglishWhy did the universe emerge from the Big Bang the way it did?
Czemu wszechświat wyłonił się z Wielkiego Wybuchu w obecnej formie?
EnglishBut now it actually might be more technically accurate because it might bang. ~~~ It might make a sound.
Ale teraz okazuje się, że jest dość trafne, bo mógł wtedy powstać hałas, odgłos wybuchu.
EnglishThe gravitational pull of things was a lot stronger near the Big Bang.
Przyciąganie grawitacyjne było wtedy znacznie silniejsze.
EnglishNow, there was no carbon and oxygen in the universe at the Big Bang.
Węgiel i tlen jeszcze nie istniały zaraz po Wiekim Wybuchu.
EnglishIf it was the Big Bang we were going to pick up, it would sound like this.
Gdybyśmy odebrali Wielki Wybuch, brzmiałby jakoś tak.
EnglishBut the conditions near the Big Bang are very, very different than the conditions of the air in this room.
Ale warunki zaraz po Wielkim Wybuchu były zupełnie inne niż panujące w tym pomieszczeniu.
EnglishI will not bang my gavel, I will not beg and I do not want to be misunderstood.
Nie będę posługiwał się swoim młotkiem, nie będę prosił o kończenie wypowiedzi, i nie chcę, by źle mnie zrozumiano.
EnglishAnd if they collide, it would look a lot like the Big Bang.
I jeśli się zderzą, to czy będzie to wyglądać jak Wielki Wybuch.
English(Laughter) "Everyone talks about the Big Bang.
Co wybuchło?" ~~~ (Śmiech) "Wszyscy mówią o Wielkim Wybuchu.