EN

bands {liczba mnoga}

volume_up
bands (też: groups)
volume_up
grupy {niemęskoos.}
bands (też: teams, staffs)
volume_up
zespoły {niemęskoos.}
And we get about two or three bands a day signing up.
Codziennie dwa lub trzy zespoły zgłaszają się do nas.
Ireland is home to internationally known rock bands and singers such as U2, The Corrs and Sinéad O’Connor.
Z Irlandii pochodzą także znane na całym świecie zespoły i piosenkarze rockowi, między innymi U2, The Corrs, czy Sinéad O’Connor.
bands (też: stripes, strips, belts, strap)
volume_up
paski {niemęskoos.}
bands
volume_up
kapele {niemęskoos.}
According to Scott Joplin, the bands were playing on riverboats and clubs.
Według Scotta Joplina, kapele grywały na statkach i w klubach.
And so the bands at Tootsie's or at CBGB's had to play loud enough -- the volume had to be loud enough to overcome people falling down, shouting out and doing whatever else they were doing.
Kapele w Tootsie's albo w CBGB's musiały grać na tyle głośno by zagłuszyć krzyczących i spadających z krzeseł ludzi czy cokolwiek innego co robili.
bands
volume_up
bandy {niemęskoos.}
Małpie bandy ruszyły na otwarte przestrzenie.
Bands of uniformed men are roaming the country, some of which refer to themselves as the 'official army' and others the 'private army'.
Bandy umundurowanych mężczyzn włóczą się po kraju; niektórzy z nich nazywają się "oficjalną armią”, inni "prywatną armią”.
bands (też: ribbons)
bands
volume_up
opaski {niemęskoos.}
And then, new change, we had hair bands, clothing and the condom for your mobile phone during the rainy season.
Mieliśmy opaski, ubrania, a to etui na komórkę na porę deszczową.
bands (też: ribbons)
volume_up
wstęgi {niemęskoos.}
bands (też: borders)
volume_up
szlaczki {niemęskoos.}

Przykłady użycia - "bands" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishNow the reason we know it's 1584 is that these corals have growth bands.
Wiemy, że był to rok 1584 dlatego, że na koralach znajdują się pręgi wzrostowe.
EnglishOpaque, white with two gold bands marked 7767 and 200 (INVENTED NAME 200 mg).
Nieprzezroczyste, biale kapsulki z dwoma zlotymi paskami oznaczone " 7767 " oraz " 200 ".
EnglishOpaque, white with two blue bands marked 7767 and 100 (INVENTED NAME 100 mg).
Nieprzezroczyste, biale kapsulki z dwoma niebieskimi paskami oznaczone " 7767 " oraz " 100 ".
EnglishWhite, opaque capsules with two gold bands marked 7767 and 200.
Białe, nieprzezroczyste kapsułki z dwoma złotymi paskami oraz oznakowaniem 7767 i 200.
EnglishConcern was also expressed about the criteria for severity bands.
Wyrażono również obawy co do kryteriów wyznaczania zakresów dotkliwości.
EnglishAccording to Scott Joplin, the bands were playing on riverboats and clubs.
Według Scotta Joplina, kapele grywały na statkach i w klubach.
EnglishAnd like the one you just saw, it can produce these as bands of light.
I tak jak poprzednie stworzenie, potrafi produkować pasma światła.
EnglishWhite, opaque capsules with two gold bands marked 7767 and 400.
Białe, nieprzezroczyste kapsułki z dwoma zielonymi paskami oraz oznakowaniem 7767 i 400.
EnglishNow the bands of the Moabites invaded the land at the coming in of the year.
A kupy swawolne Moabskie wtargnęły do ziemi roku drugiego.
EnglishWe made a music video for one of my favorite bands, Radiohead.
Zrobiliśmy teledysk dla jednego z moich ulubionych zespołów, Radiohead.
EnglishThe other bands should be released by 1 January 2012, as stipulated in the Commission proposal.
Pozostałe pasma powinny być zwolnione do 1 stycznia 2012 r., jak to przewiduje wniosek Komisji.
EnglishThe locusts have no king, Yet go they forth all of them by bands;
Szarańcze króla nie mają, a wszakże wszystkie hufami wychodzą;
EnglishHe goes to his box and he pulls out a bag of these little rubber bands.
On na to: "OK." Wyciągnął ze skrzyni torbę małych gumek.
EnglishThe members of various armed bands in the eastern DRC are culpable of this mass rape.
Winnymi tego masowego gwałtu są członkowie różnych grup zbrojnych ze wschodniej Demokratycznej Republiki Konga.
EnglishSo if I squeeze the base, the bands go from base to tip.
Więc jeśli ściśnie się podstawę, pasma biegną od podstawy, po końce.
EnglishWhen you cut them, slice those cores in half and x-ray them, you see these light and dark bands.
Kiedy przetniecie rdzenie na pół i zrobicie im zdjęcie rentgenowskie, zobaczycie te jasne i ciemne prążki.
EnglishAnd then, new change, we had hair bands, clothing and the condom for your mobile phone during the rainy season.
Mieliśmy opaski, ubrania, a to etui na komórkę na porę deszczową.
EnglishCanst thou bind the cluster of the Pleiades, Or loose the bands of Orion?
EnglishAnd we get about two or three bands a day signing up.
Codziennie dwa lub trzy zespoły zgłaszają się do nas.
EnglishAnd before I even let him explain, I said, "I want to do it the right way, with the rubber bands."

Synonimy (angielski) dla "band":

band