"baccalaureate" po polsku

EN

"baccalaureate" - polskie tłumaczenie

EN baccalaureate
volume_up
{rzeczownik}

1. Edukacja: "degree"

baccalaureate

2. Edukacja: "exam"

baccalaureate

3. Edukacja: "speech", Amerykański angielski

Synonimy (angielski) dla "baccalaureate":

baccalaureate

Przykłady użycia - "baccalaureate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Baccalaureate and European education is one element in our architecture.
Matura i edukacja europejska stanowią jeden element naszej architektury.
EnglishWe now have rules on how to go ahead with the European Baccalaureate.
Mamy teraz przepisy na temat tego, jak postępować dalej z maturą europejską.
EnglishWhen we look at the universities, 60 percent of baccalaureate degrees are going to women now, which is a significant shift.
Patrząc na uniwersytety, 60 procent licencjatów przypada kobietom, co jest znacząca zmianą.
EnglishWhy do they have to make a careful choice of Baccalaureate courses before they have any lessons?
Dlaczego muszą dokonywać starannego wyboru między przedmiotami maturalnymi, zanim jeszcze zaczną uczęszczać na jakiekolwiek lekcje?
EnglishThe Board of Governors of the European Schools approved in April 2008 a revision of the European Baccalaureate Agreement.
Rada Zarządzająca Szkół Europejskich zatwierdziła w kwietniu 2008 r. zmianę Europejskiego porozumienia w sprawie matur.
EnglishThe Secretary-General of the European Schools has also launched a study to make an external evaluation of the European Baccalaureate.
Sekretarz generalny Szkół Europejskich podjął także badanie mające na celu dokonanie zewnętrznej oceny matury europejskiej.
EnglishFor its part, the Board of Governors of the European Schools undertook an in-depth assessment of the baccalaureate with a view to the ongoing reform.
Ze swej strony Rada Zarządzająca Szkół Europejskich dokonała wnikliwej oceny matury z uwzględnieniem realizowanej aktualnie reformy.
EnglishThe school in Parma, which is approved by the Board of Governors of the European Schools, will be the first school of its kind to award a European baccalaureate in June 2009.
Szkoła w Parmie, która została zatwierdzona przez Radę Zarządzającą Szkół Europejskich, będzie pierwszą tego rodzaju placówką, która wyda maturę europejską w czerwcu 2009 r.
EnglishOn the openness of European schools, in our view the key issue is the European Baccalaureate, and the certification of schools which want to award the European Baccalaureate.
Co do otwartości szkół europejskich, w naszym przekonaniu kluczową kwestią jest matura europejska, oraz certyfikacja szkół, które chcą wydawać świadectwo uzyskania matury europejskiej.