"b in" po polsku


Wyniki dla "in". Hasło "b in" nie jest obecnie dostępne w słowniku.
EN

"b in" - polskie tłumaczenie

volume_up
in {przyim.}

EN in
volume_up
{przyimek}

in (też: at, inside, into, on)
volume_up
w {przyim.}
In summary, all these amendments go in the direction of widening 'made in' provisions.
W skrócie, te wszystkie poprawki zmierzają w kierunku rozszerzenia uregulowań "wyprodukowano w”.
I am speaking specifically about 'Made in' origin marking.
Mówię konkretnie o oznaczeniu pochodzenia "wyprodukowano w”.
While that is also the dominant vision in the Commission communication, it is not our vision.
Ponieważ wWizja ta dominuje również w komunikacie Komisji, jednakże nie jest to nasza wizja.
in
volume_up
we {przyim.}
increase in blood alkaline phosphatase (a certain substance in the blood)
zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi (szczególna substancja we krwi)
In the villages of Tangia and Rupagaon Christians were burnt to death in their houses.
We wsi Tangia i we wsi Rupagaon chrześcijanie ginęli w ogniu wskutek podpaleń.
decreased sodium in the blood (hyponatraemia); increased potassium in the blood
zmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia); zwiększenie stężenia potasu we krwi
In less than 50 years we've altered it more thoroughly than in the entire history of mankind.
W ciągu 50 lat zmieniliśmy ją bardziej, niż w ciągu całej wcześniejszej historii.
Four times as many in the last 30 years as in the previous 75.
Cztery razy więcej w ciągu ostatnich 30 lat niż w ciągu wcześniejszych 75.
Imagine that you’re interested in doing a triathlon sometime in the next few months.
Załóżmy, że zamierzasz w ciągu następnych kilku miesięcy trenować triathlon.
Statistical bodies in Poland that conduct INTRASTAT statistical research:
Organy prowadzące badania statystyczne z zakresu INTRASTAT:
Find interesting links in the field of Hungarian society and citizenship.
Tutaj znajdziesz interesujące linki z zakresu społeczeństwa i obywatelstwa węgierskiego.
In addition it plans to organise, on an annual basis, an EU Antibiotic Awareness Day.
Ponadto zakłada zorganizowanie dorocznego europejskiego dnia świadomości z zakresu antybiotyków.

Synonimy (angielski) dla "in":

in

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "b in"

B rzeczownik
Polish
in przyimek
in-
Polish

Przykłady użycia - "b in" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishEstrada do Rio da Mó, nº8, 8A & 8B, Fervença, 2705-906 Terrugem SNT, PORTUGAL
Estrada do Rio da Mó n.º 8, 8A e 8B – Fervença 2705- 906 Terrugem SNT Portugalia
EnglishEstrada Consiglieri Pedroso, 69 B Queluz de Baixo 2730-055 Barcarena Portugal
Estrada Consiglieri Pedroso, 69 B Queluz de Baixo 2730- 055 Barcarena Portugalia
EnglishRua das Maravilhas, Edificio Camões 5° Andar A/B PT-9000-180 Funchal - Madeira
Rua das Maravilhas, Edificio Camões 5° Andar A/B PT-9000-180 Funchal - Madeira
EnglishConcomitant use of entacapone and non-selective monoamine oxidase (MAO-A and MAO-B)
Jednoczesne stosowanie entakaponu z nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy
English., 89 rue de l'Institut, B-1330 Rixensart, Belgium
GlaxoSmithkline Biologicals S. A., 89 rue de l' Institut, B- 1330 Rixensart, Belgia
EnglishThe main object was to try to ensure intake of the proposed dose of 10 mg/ kg b. w.
Głównym celem była próba zapewnienia podaży proponowanej dawki 10 mg/ kg m. c.
EnglishB.
Laboratories Serono S. A. – Succursale Corsier- sur- Vevey Route de Fenil – Z. I. B.
EnglishBucureşti-Ploieşti 1A Corp B, etaj 3, sector 1 013681 Bucureşti Tel: +40 21 529 30 00
Bucureşti- Ploieşti 1A BP 90233 Corp B, etaj 3, sector 1 F- 94528 Rungis Cedex wo
EnglishMerck Sharp & Dohme BV - Chaussée de Waterloo 1135 - B-1180 Brussels Belgium
Merck Sharp & Dohme BV - Chaussée de Waterloo 1135 - B- 1180 Brussels, Belgium
EnglishThe lyophilised Haemophilus influenzae type b (Hib) component is a white powder.
Liofilizowana komponenta Haemophilus influenzae typ b (Hib) ma postać białego proszku.
EnglishDiagrams A and B show you all the different parts of the pen and the injection needle.
Ryciny A i B przedstawiają wszystkie części wstrzykiwacza i igły do wstrzykiwań.
EnglishSerotype 4 Serotype 9V Serotype 14 Serotype 18C Serotype 19F Serotype 23F Serotype 6B
Serotyp 4 Serotyp 9V Serotyp 14 Serotyp 18C Serotyp 19F Serotyp 23F Serotyp 6B
English. - Rue Egide Van Ophem 108 B-1180 Brussels Belgium
Therabel Pharma S. A. - Rue Egide Van Ophem 108 - B- 1180 Brussels, Belgium
EnglishHepatitis B virus surface antigen, recombinant (HBsAg) *....................
Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B, rekombinowany (HBsAg) *....
EnglishIntronA 18 million IU/3 ml solution for injection or infusion interferon alfa-2b
IntronA 18 milionów j. m. / 3 ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji Interferon alfa- 2b
EnglishIntronA 10 million IU/ml solution for injection or infusion Interferon alfa-2b
IntronA 10 milionów j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji Interferon alfa- 2b
EnglishThe active substance in AZILECT, rasagiline, is a monoamine oxidase-B inhibitor.
Substancja czynna preparatu AZILECT, rasagilina, jest inhibitorem monoaminooksydazy- B.
EnglishSanofi Pasteur MSD SA Avenue Jules Bordet 13 B-1140 Bruxelles – Belgium Tel:
Sanofi Pasteur MSD SA Avenue Jules Bordet 13 B- 1140 Bruxelles – Belgium Tel:
EnglishPolyribosylribitol phosphate (PRP) from Haemophilus influenzae type b as PRP-OMPC
7, 5µg Fosforan polirybozylorybitolu (PRP) Haemophilus influenzae typu b jako PRP- OMPC
EnglishPolyribosylribitol phosphate (PRP) from Haemophilus influenzae type b as PRP-OMPC
Fosforan polirybozylorybitolu (PRP) Haemophilus influenzae typu b jako PRP- OMPC 7, 5µg