EN ax
volume_up
{rzeczownik}

ax (też: axe, chopper, cleaver)

Synonimy (angielski) dla "ax":

ax
English

Przykłady użycia - "ax" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishPeg Intron Cm ax and AUC measurements increase in a dose-related manner.
Wartości Cmax i AUC preparatu PegIntron zwiększają się w sposób zależny od dawki.
EnglishI thought about hacking you up with an ax, Albert... and smashing your face in with a baseball bat.
A ja myślałem czy, by cię nie zdzielić siekierą, Albercie...... i nad rozwaleniem ci twarzy kijem do baseballa.
EnglishN03AX17 In animal models, stiripentol antagonizes seizures induced by electric shock, pentetrazole and bicuculline.
N03AX17 W badaniach na zwierzętach styrypentol przerywał napady indukowane wstrząsem elektrycznym, pentetrazolem i bikukuliną.
EnglishAnd when that ax hits that piece of wood, that's when everything will destroy and the Big Bang will happen again.
A kiedy ta siekiera trafi w ten kawałek drewna, to jest to moment, w którym wszystko się zniszczy i Wielki Wybuch nastąpi ponownie.
EnglishN03AX18 The active substance, lacosamide (R-2-acetamido-N-benzyl-3-methoxypropionamide) is a functionalised amino acid.
N03AX18 Substancja czynna, lakozamid (R- 2- acetamido- N- benzyl- 3- metoksypropionamid) należy do aminokwasów funkcjonalizowanych.
EnglishThere was a woodcutter who's about to take his ax and chop a piece of wood, and the whole galaxy is one atom of that ax.
Był sobie drwal, który miał za moment wziąć siekierę do ręki i porąbać kawałek drewna, a cała galaktyka jest jednym atomem tej siekiery.
EnglishIf you use more Dorib ax than you should If you are concerned that you may have been given too much Doribax, talk to your doctor or pharmacist straight away.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Doribax Jeśli pacjent obawia się, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku Doribax, powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.