"atropine" po polsku

EN

"atropine" - polskie tłumaczenie

EN

atropine {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna

Przykłady użycia - "atropine" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBradycardia has been responsive to atropine intravenous administration.
Bradykardia ustępowała po dożylnym podaniu atropiny.
EnglishBradycardia can be treated symptomatically with atropine or with β -sympathomimetics, like isoprenalin.
Bradykardię można leczyć objawowo za pomocą atropiny lub β- sympatykomimetyków (np. izoprenaliną).
EnglishIn massive overdose, atropine can be used.
W przypadku ciężkiego przedawkowania, można podać atropinę.
EnglishAn initial dose of 0.03 mg/ kg intravenous atropine sulphate is recommended, with subsequent doses based on clinical response.
Jako dawkę początkową zaleca się podanie dożylne 0, 03 mg/ kg mc. siarczanu atropiny, kolejne dawki ustala się na podstawie odpowiedzi klinicznej.
EnglishWithin seconds, this 3rd generation varied into atropine counteracts the effect of the succinic aconite restoring full nerve combatively and muscle function.
W kilka sekund, ta atropna 3 generacji neutaralizuje działanie sukcynylocholiny, przywracając przewodzenie nerwowe i mięśniowe.