"atrophic" po polsku

EN

"atrophic" - polskie tłumaczenie

EN

atrophic {przymiotnik}

volume_up
1. Medycyna
atrophic
if you have or if it is suspected that you have a gastric infection or an atrophic gastritis (special
Jeżeli pacjent ma stwierdzoną lub podejrzewa u siebie infekcją żołądka lub zanikowy nieżyt
Progressive atrophic rhinitis is caused by toxins from the bacteria Pasteurella multocida.
Postępujący zanikowy nieżyt nosa jest spowodowany przez toksyny pochodzące od bakterii z gatunku Pasteurella multocida.
atrophic

Przykłady użycia - "atrophic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishatrophic endometrium was lower (19 %) than expected for a continuous combination.
z endometrium zanikowym niższy (19 %) niż oczekiwano w przypadku osób stosujących ciągłą skojarzoną HTZ.
Englishif you have or if it is suspected that you have a gastric infection or an atrophic gastritis (special
Jeżeli pacjent ma stwierdzoną lub podejrzewa u siebie infekcją żołądka lub zanikowy nieżyt
Englishdegradation of the mucous membrane of the uterus (atrophic endometrium)
zmiany zanikowe błony śluzowej macicy (zanik endometrium);
Englishdegradation of the mucous membrane of the uterus (atrophic endometrium)
zmiany wsteczne błony śluzowej macicy (zanik endometrium);
EnglishThe trials showed good protection against the clinical signs of progressive atrophic rhinitis.
Badania wykazały skuteczną ochronę przeciwko objawom klinicznym postępującego zanikowego nieżytu nosa.
EnglishProgressive atrophic rhinitis is caused by toxins from the bacteria Pasteurella multocida.
Postępujący zanikowy nieżyt nosa jest spowodowany przez toksyny pochodzące od bakterii z gatunku Pasteurella multocida.
EnglishVaccine against progressive atrophic rhinitis.
Szczepionka przeciwko postępującemu zakaźnemu zapaleniu nosa.
EnglishThe piglets had comparable levels of antibodies against progressive atrophic rhinitis as obtained with another approved vaccine.
U prosiąt występował poziom przeciwciał przeciwko postępującemu zanikowemu nieżytowi nosa zbliżony do uzyskiwanego po zastosowaniu innej zatwierdzonej szczepionki.
EnglishGenital pain male Penile disorder Dyspareunia Erectile dysfunction Uterovaginal prolapse Vaginal pain Vaginitis atrophic Vulval disorder
Ból narządów płciowych u mężczyzn Dolegliwości prącia Dyspareunia Zaburzenia wzwodu prącia Wypadanie macicy i pochwy Ból pochwy Zanikowe zapalenie pochwy Dolegliwości sromu
EnglishDermonecrotic toxin producing Pasteurella multocida is the pathogen responsible for turbinate atrophy in progressive atrophic rhinitis.
Pasteurella multocida produkująca dermonekrotyczną toksynę jest patogenem odpowiedzialnym za atrofię małżowin nosowych w przebiegu progresywnego zakaźnego zanikowego zapalenia nosa.
EnglishConcomitant use of vaginal oestrogen preparations was allowed in the clinical trial programme, if necessary to treat atrophic vaginal symptoms.
W badaniu klinicznym zezwolono na jednoczesne stosowanie dopochwowych preparatów estrogenowych, jeżeli zachodziła konieczność leczenia zmian atroficznych błony śluzowej pochwy.
EnglishThe test must not be used in patients with documented or suspected gastric infection or atrophic gastritis, which might interfere with the urea breath test (see section 4.2).
Test nie może być przeprowadzany u pacjentów z udowodnioną lub podejrzewaną infekcją żołądka lub zanikowym nieżytem żołądka, co mogłoby zmieniać wyniki testu.
EnglishPorcilis AR-T DF is used to reduce the clinical signs of progressive atrophic rhinitis (a disease where the nose tissues become infected and die) in piglets.
Preparat Porcilis AR- T DF stosuje się do redukowania oznak klinicznych postępującego zanikowego nieżytu nosa (choroby, w której dochodzi do zakażenia i obumierania tkanek nosa) u prosiąt.
EnglishIn individual cases of atrophic gastritis, the breath test result may have a false positive outcome and other tests may be required to confirm the presence of H. pylori.
W indywidualnych przypadkach zanikowego nieżytu żołądka test oddechowy może dać błędny wynik dodatni i należy przeprowadzić inne testy celem potwierdzenia obecności bakterii H. pylori.
EnglishIn addition, during a 13-week study, atrophic and degenerative changes occurred in reproductive organs of male mice; however these effects were reversible after a drug-free period.
Dodatkowo, podczas badań 13- tygodniowych stwierdzono atrofię i zmiany zanikowe organów płciowych u samców myszy; które jednak ustępowały po okresie przerwy w stosowaniu leku.
EnglishFor the reduction of clinical signs of progressive atrophic rhinitis in piglets by passive oral immunisation with colostrum from dams actively immunised with the vaccine.
Redukcja nasilenia objawów klinicznych progresywnego zakaźnego zapalenia nosa u prosiąt, poprzez bierne uodpornienie doustne siarą pochodzącą od matek uodpornionych czynnie szczepionką.
EnglishFor the reduction of clinical signs of progressive atrophic rhinitis in piglets by passive oral immunisation with colostrum from dams actively immunised with the vaccine.
Redukcja nasilenia objawów klinicznych w przebiegu progresywnego zakaźnego zapalenia nosa u prosiąt, poprzez doustne uodpornienie bierne, siarą pochodzącą od matek uodpornionych czynnie szczepionką.