"atrioventricular block" po polsku

EN

"atrioventricular block" - polskie tłumaczenie

EN

atrioventricular block {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
atrioventricular block
cardiac arrest, cardiac failure, arrhythmia, atrioventricular block, bradycardia, palpitations
zatrzymanie serca, niewydolność serca, arytmia, blok przedsionkowo - komorowy, bradykardia, kołatanie serca
Tachycardia Atrioventricular block first degree, sinus tachycardia, sinus bradycardia, sinus arrhythmia
Tachykardia Blok przedsionkowo- komorowy pierwszego stopnia, tachykardia zatokowa, bradykardia zatokowa, arytmia zatokowa
Tachycardia Atrioventricular block, Bundle branch block, Atrial fibrillation, Sinus bradycardia, Palpitations
tachykardia blok przedsionkowo- komorowy, blok odnogi pęczka Hisa, migotanie przedsionków, bradykardia zatokowa, kołatania,

Przykłady użycia - "atrioventricular block" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAtrio-ventricular block 1st degree QT prolongation*(see sections 4.4 and 4.5)
Szumy uszne Blok przedsionkowo - komorowy 1. stopnia, wydłużenie odstępu QT * (patrz punkt 4. 4 i 4. 5)
Englishcardiac arrest, cardiac failure, arrhythmia, atrioventricular block, bradycardia, palpitations
zatrzymanie serca, niewydolność serca, arytmia, blok przedsionkowo - komorowy, bradykardia, kołatanie serca
EnglishKnown second- or third-degree atrioventricular (AV) block.
Rozpoznany blok przedsionkowo- komorowy II lub III stopnia.
EnglishSinus bradycardia, second or third degree atrioventricular block, overt cardiac failure, or cardiogenic shock.
Ciężki alergiczny nieżyt nosa lub nadreaktywność oskrzeli; nadwrażliwość na inne leki beta- adrenolityczne.
EnglishTachycardia Atrioventricular block first degree, sinus tachycardia, sinus bradycardia, sinus arrhythmia
Tachykardia Blok przedsionkowo- komorowy pierwszego stopnia, tachykardia zatokowa, bradykardia zatokowa, arytmia zatokowa
Englishtachycardia, sinus tachycardia, bundle branch block, atrioventricular block first degree, bradycardia,
tachykardia, tachykardia zatokowa, blok lewej odnogi pęczka Hisa, blok przedsionokowo komorowy pierwszego stopnia, bradykardia
EnglishTorsades de pointes, ventricular tachycardia, atrioventricular complete block, bundle branch block, nodal rhythm
Torsades de pointes, tachykardia komorowa, całkowity blok przedsionkowo- komorowy, blok odnogi pęczka Hisa, rytm węzłowy
EnglishTachycardia Atrioventricular block, Bundle branch block, Atrial fibrillation, Sinus bradycardia, Palpitations
tachykardia blok przedsionkowo- komorowy, blok odnogi pęczka Hisa, migotanie przedsionków, bradykardia zatokowa, kołatania,
EnglishSinus bradycardia, second or third degree atrioventricular block, overt cardiac failure, or cardiogenic shock.
Rzadkoskurcz zatokowy, blok przedsionkowo- komorowy drugiego lub trzeciego stopnia, jawna niewydolność serca, wstrząs kardiogenny.
EnglishAngina pectoris Cardiac arrhythmia (e. g. bradycardia, atrio-ventricular block, atrial fibrillation and tachycardia)
Dławica piersiowa Zaburzenia rytmu serca (np. bradykardia, blok przedsionkowo- komorowy, migotanie przedsionków, tachykardia)
EnglishAdverse reactions associated with PR interval prolongation (e. g. atrioventricular block, syncope, bradycardia) may occur.
Mogą wystąpić działania niepożądane związane z wydłużeniem odstępu PR (np. blok przedsionkowo- komorowy, omdlenia, bradykardia).
EnglishAtrioventricular block, Tachycardia Bundle branch block, Atrial fibrillation, Bradycardia, Sinus bradycardia, Palpitations
Blok przedsionkowo- komorowy, tachykardia, Blok odnogi pęczka Hisa, migotanie przedsionków, bradykardia, bradykardia zatokowa, kołatanie serca
EnglishCardiac Arrest Ventricular Fibrillation Ventricular Tachycardia Congestive Heart Failure Atrioventricular Block Atrial Fibrillation
Zatrzymanie akcji serca Migotanie komór Częstoskurcz komorowy Zastoinowa niewydolność serca Blok przedsionkowo- komorowy Migotanie przedsionków
EnglishAngina pectoris Cardiac arrhythmia (e. g. bradycardia, atrio-ventricular block, atrial fibrillation and tachycardia)
Zaburzenia serca Dławica piersiowa Rzadko Zaburzenia rytmu serca (np. bradykardia, blok Bardzo rzadko przedsionkowo- komorowy, migotanie przedsionków, tachykardia)
EnglishCare must be taken when using rivastigmine in patients with sick sinus syndrome or conduction defects (sino-atrial block, atrio-ventricular block) (see section 4.8).
Rywastygminę należy ostrożnie stosować u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub z zaburzeniami przewodzenia (blok zatokowo- przedsionkowy, blok przedsionkowo- komorowy) (patrz punkt 4. 8).
EnglishIn anesthetized dogs and Cynomolgus monkeys, at intravenous doses of 15-60 mg/ kg, slowing of atrial and ventricular conductivity, atrioventricular block and atrioventricular dissociation were seen.
Po podaniu dawek 15- 60 mg/ kg mc. znieczulonym psom i małpom Cynomolgus obserwowano zmniejszenie przewodzenia przedsionkowego i komorowego, blok i rozkojarzenie przedsionkowo- komorowe.

Synonimy (angielski) dla "atrioventricular block":

atrioventricular block

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "atrioventricular block"

atrioventricular przymiotnik
block rzeczownik
to block czasownik
wood block rzeczownik
erratic block rzeczownik
upper memory block rzeczownik