"atrioventricular" po polsku

EN

"atrioventricular" - polskie tłumaczenie

EN

atrioventricular {przymiotnik}

volume_up
1. Medycyna
atrioventricular
Known second- or third-degree atrioventricular (AV) block.
Rozpoznany blok przedsionkowo- komorowy II lub III stopnia.
atrio-ventricular nodal reentry tachycardia
nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-komorowy węzłowy
cardiac arrest, cardiac failure, arrhythmia, atrioventricular block, bradycardia, palpitations
zatrzymanie serca, niewydolność serca, arytmia, blok przedsionkowo - komorowy, bradykardia, kołatanie serca

Przykłady użycia - "atrioventricular" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAtrio-ventricular block 1st degree QT prolongation*(see sections 4.4 and 4.5)
Szumy uszne Blok przedsionkowo - komorowy 1. stopnia, wydłużenie odstępu QT * (patrz punkt 4. 4 i 4. 5)
Englishcardiac arrest, cardiac failure, arrhythmia, atrioventricular block, bradycardia, palpitations
zatrzymanie serca, niewydolność serca, arytmia, blok przedsionkowo - komorowy, bradykardia, kołatanie serca
EnglishKnown second- or third-degree atrioventricular (AV) block.
Rozpoznany blok przedsionkowo- komorowy II lub III stopnia.
EnglishSinus bradycardia, second or third degree atrioventricular block, overt cardiac failure, or cardiogenic shock.
Ciężki alergiczny nieżyt nosa lub nadreaktywność oskrzeli; nadwrażliwość na inne leki beta- adrenolityczne.
EnglishTachycardia Atrioventricular block first degree, sinus tachycardia, sinus bradycardia, sinus arrhythmia
Tachykardia Blok przedsionkowo- komorowy pierwszego stopnia, tachykardia zatokowa, bradykardia zatokowa, arytmia zatokowa
Englishatrio-ventricular nodal reentry tachycardia
nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-komorowy węzłowy
Englishtachycardia, sinus tachycardia, bundle branch block, atrioventricular block first degree, bradycardia,
tachykardia, tachykardia zatokowa, blok lewej odnogi pęczka Hisa, blok przedsionokowo komorowy pierwszego stopnia, bradykardia
EnglishTorsades de pointes, ventricular tachycardia, atrioventricular complete block, bundle branch block, nodal rhythm
Torsades de pointes, tachykardia komorowa, całkowity blok przedsionkowo- komorowy, blok odnogi pęczka Hisa, rytm węzłowy
EnglishTachycardia Atrioventricular block, Bundle branch block, Atrial fibrillation, Sinus bradycardia, Palpitations
tachykardia blok przedsionkowo- komorowy, blok odnogi pęczka Hisa, migotanie przedsionków, bradykardia zatokowa, kołatania,
Englishin clinical electrophysiology studies, ivabradine had no effect on atrioventricular or intraventricular
W badaniach wzięło udział ogółem 3222 pacjentów z przewlekłą stabilną dławicą piersiową, spośród których, 2168 przyjmowało iwabradynę.
EnglishSinus bradycardia, second or third degree atrioventricular block, overt cardiac failure, or cardiogenic shock.
Rzadkoskurcz zatokowy, blok przedsionkowo- komorowy drugiego lub trzeciego stopnia, jawna niewydolność serca, wstrząs kardiogenny.
EnglishAngina pectoris Cardiac arrhythmia (e. g. bradycardia, atrio-ventricular block, atrial fibrillation and tachycardia)
Dławica piersiowa Zaburzenia rytmu serca (np. bradykardia, blok przedsionkowo- komorowy, migotanie przedsionków, tachykardia)
EnglishNo clinically significant changes were shown on heart rate, atrioventricular (AV) conduction and cardiac repolarization.
Brak zmian o znaczeniu klinicznym w częstości akcji serca, przewodnictwie przedsionkowo- komorowym i repolaryzacji serca.
EnglishAmlodipine does not change sinoatrial nodal function or atrioventricular conduction in intact animals or humans.
Amlodypina nie zmienia czynności węzła zatokowo- przedsionkowego ani przewodzenia przedsionkowo- komorowego u zdrowych zwierząt i ludzi.
Englishatrio-ventricular nodal reentry tachycardia
EnglishAdverse reactions associated with PR interval prolongation (e. g. atrioventricular block, syncope, bradycardia) may occur.
Mogą wystąpić działania niepożądane związane z wydłużeniem odstępu PR (np. blok przedsionkowo- komorowy, omdlenia, bradykardia).
EnglishAtrioventricular block, Tachycardia Bundle branch block, Atrial fibrillation, Bradycardia, Sinus bradycardia, Palpitations
Blok przedsionkowo- komorowy, tachykardia, Blok odnogi pęczka Hisa, migotanie przedsionków, bradykardia, bradykardia zatokowa, kołatanie serca
EnglishCardiac Arrest Ventricular Fibrillation Ventricular Tachycardia Congestive Heart Failure Atrioventricular Block Atrial Fibrillation
Zatrzymanie akcji serca Migotanie komór Częstoskurcz komorowy Zastoinowa niewydolność serca Blok przedsionkowo- komorowy Migotanie przedsionków
EnglishAngina pectoris Cardiac arrhythmia (e. g. bradycardia, atrio-ventricular block, atrial fibrillation and tachycardia)
Zaburzenia serca Dławica piersiowa Rzadko Zaburzenia rytmu serca (np. bradykardia, blok Bardzo rzadko przedsionkowo- komorowy, migotanie przedsionków, tachykardia)
EnglishCare must be taken when using rivastigmine in patients with sick sinus syndrome or conduction defects (sino-atrial block, atrio-ventricular block) (see section 4.8).
Rywastygminę należy ostrożnie stosować u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub z zaburzeniami przewodzenia (blok zatokowo- przedsionkowy, blok przedsionkowo- komorowy) (patrz punkt 4. 8).

Synonimy (angielski) dla "atrioventricular":

atrioventricular
atrioventricular block