"atrial fibrillation" po polsku

EN

"atrial fibrillation" - polskie tłumaczenie

EN

atrial fibrillation {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
atrial fibrillation (też: AF, AFib, auricular fibrillation)
Heart rate and rhythm disorders Uncommon: atrial fibrillation.
Zaburzenia rytmu serca Nieczęste: migotanie przedsionków.
Supra-ventricular arrhythmia, mainly atrial fibrillation
Arytmia nadkomorowa, głównie migotanie przedsionków
Very rare*: atrial fibrillation Vascular disorders:
Bardzo rzadko *: migotanie przedsionków Zaburzenia naczyń:

Przykłady użycia - "atrial fibrillation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMULTAQ was to be used to treat patients with atrial fibrillation or atrial flutter.
MULTAQ miał być stosowany w leczeniu pacjentów z migotaniem i trzepotaniem przedsionków.
EnglishThe studies examined how long it took for atrial fibrillation or flutter to return.
W badaniach oceniano, po jakim czasie dochodzi do nawrotu migotania lub trzepotania przedsionków.
EnglishAV block, atrial fibrillation / flutter, ventricular tachycardia /
często: zaburzenia rytmu serca (np. bloki przedsionkowo- komorowe, migotanie / trzepotanie
EnglishArrhythmia (including ventricular tachycardia and atrial fibrillation) has also been reported.
Zgłaszano również występowanie arytmii, w tym tachykardii komorowej i migotania przedsionków.
Englishvertigo (incl. positional) atrial fibrillation, supraventricular heart rate increased, tachycardia palpitations a
przedsionków, przyspieszenie częstości pracy serca, kołatania nadciśnieniea,
EnglishHeart rate and rhythm disorders Uncommon: atrial fibrillation.
Zaburzenia rytmu serca Nieczęste: migotanie przedsionków.
EnglishOne patient experienced an episode of atrial fibrillation after ingestion of 150 mg of Rapamune.
U jednego pacjenta opisano wystąpienie incydentu migotania przedsionków po przyjęciu 150 mg preparatu Rapamune.
EnglishAtrial fibrillation and flutter are very common conditions, particularly in people over 65 years of age.
Migotanie i trzepotanie przedsionków występują bardzo często, szczególnie u osób w wieku powyżej 65 lat.
EnglishVery rare*: atrial fibrillation Vascular disorders:
Bardzo rzadko *: migotanie przedsionków Zaburzenia naczyń:
EnglishSupra-ventricular arrhythmia, mainly atrial fibrillation
Arytmia nadkomorowa, głównie migotanie przedsionków
EnglishSupra-ventricular arrhythmia, mainly atrial fibrillation
EnglishBoth illnesses cause a rapid heart rate, but atrial fibrillation also makes the heart rhythm irregular.
Oba te zaburzenia powodują przyspieszenie akcji serca, a ponadto migotanie przedsionków powoduje zaburzenia rytmu serca.
EnglishSupra-ventricular arrhythmia, mainly atrial fibrillation
EnglishTachycardia Atrioventricular block, Bundle branch block, Atrial fibrillation, Sinus bradycardia, Palpitations
tachykardia blok przedsionkowo- komorowy, blok odnogi pęczka Hisa, migotanie przedsionków, bradykardia zatokowa, kołatania,
EnglishCardiac arrest Myocardial infarction Atrial fibrillation Supraventricular tachycardia Arrhythmia Bradycardia Abnormal ECG
Zawał mięśnia sercowego Migotanie przedsionków Częstoskurcz nadkomorowy Arytmia Bradykardia Nieprawidłowy zapis EKG
EnglishThe mechanism behind the increased incidence of atrial fibrillation in this single clinical trial is unknown.
Mechanizm odpowiedzialny za zwiększoną częstość występowania migotania przedsionków w tym jednym badaniu klinicznym nie jest znany.
EnglishAngina pectoris Cardiac arrhythmia (e. g. bradycardia, atrio-ventricular block, atrial fibrillation and tachycardia)
Dławica piersiowa Zaburzenia rytmu serca (np. bradykardia, blok przedsionkowo- komorowy, migotanie przedsionków, tachykardia)
EnglishAn iPatch, iRhythm, for atrial fibrillation.
EnglishAdditional reactions reported in some cases were myocardial infarction, atrial fibrillation and pulmonary oedema.
Dodatkowymi działaniami niepożądanymi odnotowanymi w niektórych przypadkach były: zawał serca, migotanie przedsionków i obrzęk płuc.
EnglishAtrial fibrillation, palpitations

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "atrial fibrillation"

atrial przymiotnik
ventricular fibrillation rzeczownik
auricular fibrillation rzeczownik
atrial flutter rzeczownik