"atorvastatin" po polsku

EN

"atorvastatin" - polskie tłumaczenie

EN

atorvastatin {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
Atorvastatin and atorvastatin-metabolites are substrates of P-glycoprotein.
Atorwastatyna oraz jej metabolity są substratami dla glikoproteiny P.
Atorvastatin reduces LDL production and the number of LDL particles.
Atorwastatyna zmniejsza wytwarzanie LDL oraz ilość cząsteczek LDL.
Ketek should not be used concomitantly with simvastatin, atorvastatin and lovastastin.
Preparatu Ketek nie należy podawać jednocześnie z symwastatyną, atorwastatyną i lowastatyną.

Przykłady użycia - "atorvastatin" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe absolute and relative risk reduction effect of atorvastatin was as follows:
Bezwzględne i względne obniżenie ryzyka za pomocą atorwastatyny było następujące:
EnglishAUC: ↓ 35 % (↓ 13 to ↓ 40) Cmax: ↓ 13 % (↓ 0 to ↓ 23) 4-hydroxy atorvastatin:
AUC: ↓ 35 % (↓ 13 do ↓ 40) Cmax: ↓ 13 % (↓ 0 do ↓ 23) 4- hydroksy atorwastatyna:
EnglishAUC: ↓ 43 % (↓ 34 to ↓ 50) Cmax: ↓ 12 % (↓ 1 to ↓ 26) 2-hydroxy atorvastatin:
AUC: ↓ 43 % (↓ 34 do ↓ 50) Cmax: ↓ 12 % (↓ 1 do ↓ 26) 2- hydroksy atorwastatyna:
EnglishThe recommended starting dose in this population is 10 mg of atorvastatin per day.
Zalecana dawka początkowa w tej populacji pacjentów to 10 mg atorwastatyny na dobę.
Englishfilm-coated tablet contains 10 mg atorvastatin (as calcium salt trihydrate).
tabletka powlekana zawiera 10 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej)
Englishfilm-coated tablet contains 20 mg atorvastatin (as calcium salt trihydrate).
tabletka powlekana zawiera 20 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej)
EnglishThe safety of atorvastatin in pregnancy and lactation has not yet been proven.
Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania atorwastatyny w czasie ciąży i karmienia piersią.
EnglishClarithromycin increased the Cmax and AUC of atorvastatin by 56 % and 80 % respectively.
Klarytromycyna zwiększała Cmax i AUC atorwastatyny o odpowiednio 56 % i 80 %.
EnglishIn this situation a reduced dose of atorvastatin should be considered.
W omawianym przypadku, należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki atorwastatyny.
EnglishEach tablet contains 40 mg of atorvastatin as atorvastatin calcium trihydrate.
Każda tabletka zawiera 40 mg atorwastatyny w postaci trójwodnej soli wapniowej atorwastatyny.
EnglishEach tablet contains 80 mg of atorvastatin as atorvastatin calcium trihydrate.
Każda tabletka zawiera 80 mg atorwastatyny w postaci trójwodnej soli wapniowej atorwastatyny.
EnglishA gradual dose increase of atorvastatin may be tailored to the clinical response.
Można następnie stopniowo zwiększać dawkę atorwastatyny, aż do uzyskania odpowiedzi klinicznej.
EnglishExtent of absorption increases in proportion to atorvastatin dose.
Stopień wchłaniania zwiększa się proporcjonalnie do wielkości dawki atorwastatyny.
EnglishAtorvastatin and atorvastatin-metabolites are substrates of P-glycoprotein.
Atorwastatyna oraz jej metabolity są substratami dla glikoproteiny P.
EnglishEach tablet contains 20 mg of atorvastatin as atorvastatin calcium trihydrate.
Każda tabletka zawiera 20 mg, atorwastatyny w postaci trójwodnej soli wapniowej atorwastatyny.
EnglishMean plasma elimination half-life of atorvastatin in humans is approximately 14 hours.
Średni okres półtrwania atorwastatyny u ludzi wynosi około 14 godzin.
EnglishKetek should not be used concomitantly with simvastatin, atorvastatin and lovastastin.
Preparatu Ketek nie należy podawać jednocześnie z symwastatyną, atorwastatyną i lowastatyną.
Englishpravastatin, atorvastatin (medicines to lower cholesterol levels).
prawastatyny, atorwastatyny (leków zmniejszających stężenie cholesterolu).
EnglishAtorvastatin and atorvastatin-metabolites are substrates of P-glycoprotein.
Anglo- Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Lipid Lowering Arm).
EnglishPlasma concentrations of atorvastatin and its active metabolites are markedly increased (approx.
Dystrybucja Średnia objętość dystrybucji atorwastatyny wynosi około 381 l.

Synonimy (angielski) dla "atorvastatin":

atorvastatin
English