"atoms" po polsku

EN

"atoms" - polskie tłumaczenie

PL
volume_up
atom {rzecz.}
PL
PL
volume_up
atomism {tylko l.p.}
PL
EN

atoms {liczba mnoga}

volume_up
1. Fizyka
atoms
volume_up
atomy {niemęskoos.}
And now, this is a picture of atoms in the Sun's atmosphere absorbing light.
Pokazuje w jaki sposób atomy w atmosferze Słońca pochłaniają światło.
And unfortunately, the helium atoms in liquid helium are right on top of each other.
Niestety, atomy w ciekłym helu znajdują się jeden na drugim.
It would be all atoms pulsating in unison, emitting light of one color, one frequency.
Wszystkie atomy pulsowałyby zgodnie, emitując światło jednego koloru i częstotliwości.

Przykłady użycia - "atoms" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe sound that you're hearing are the actual emission spectrums of these atoms.
Słyszymy widmo emisyjne tych atomów. ~~~ Słyszymy widmo emisyjne tych atomów.
EnglishIt consisted of huge clouds of hydrogen and helium atoms, and they have no structure.
Składał się z wielkich chmur atomów wodoru i helu, które nie miały żadnej struktury.
EnglishIt would be all atoms pulsating in unison, emitting light of one color, one frequency.
Wszystkie atomy pulsowałyby zgodnie, emitując światło jednego koloru i częstotliwości.
EnglishIt would take as many human bodies to make up the sun as there are atoms in each of us.
Do stworzenia słońca potrzebaby tak wiele ludzi, jak wiele jest atomów w ludzkim ciele.
EnglishAnd now, this is a picture of atoms in the Sun's atmosphere absorbing light.
Pokazuje w jaki sposób atomy w atmosferze Słońca pochłaniają światło.
EnglishIt turns out that in many cases atoms are much more mobile than bits.
Okazuje się, że w wielu przypadkach atomy są bardziej mobilne niż kawałki.
EnglishThe everyday world is determined by atoms, how they stick together to make molecules.
Świat jest zdeterminowany przez atomy, to w jaki sposób ze sobą oddziałują tworząc molekuły.
EnglishThe first one was that when helium atoms touch each other, they repel.
Według pierwszej zasady atomy helu odpychają się, gdy są blisko siebie.
EnglishWe clearly have to be large, compared to atoms, to have layer upon layer of complex structure.
W porównaniu z atomami musimy być więksi by składać się z wielu skomplikowanych warstw.
EnglishAnd unfortunately, the helium atoms in liquid helium are right on top of each other.
Niestety, atomy w ciekłym helu znajdują się jeden na drugim.
EnglishStars are fueled by how the nuclei in those atoms react together.
Gwiazdy są napędzane przez oddziaływania pomiędzy jądrami tych atomów.
EnglishFour atoms of hydrogen, the four points of the tetrahedron, which means the little carbon atom.
Cztery atomy wodoru, to cztery wierzchołki, oraz atom węgla pośrodku.
EnglishHe would try to figure out what the quantum wave function of this huge number of atoms looked like.
Postanowił ustalić, jaka jest funkcja falowa tej ogromnej liczby atomów.
EnglishSee, back in the 1880s, 1890s, many scientists, many observers, looked at the light given off from atoms.
W latach 80 i 90 XIX w, wielu naukowców i obserwatorów przyglądało się światłu atomów.
EnglishImagine if a group of sculptors could be inside of a lattice of atoms and sculpt with their material.
zanurzony w sieci atomów, wykorzystuje je jako tworzywo artystyczne.
EnglishAnd then there were kind of large spaces in the hollows between the atoms.
Kule wyłapują fragmenty obrazu i tworzą trójwymiarową, kolorową przestrzeń, gdy przechodzi się między nimi.
EnglishThis is allowing them to find the bonding nodes in any lattice of atoms.
To pomaga znaleźć węzły w każdej sieci przestrzennej.
EnglishIt's four blue zinc atoms bonding with one white hydrogen atom.
4 niebieskie atomy cynku wiążą się z 1 białym atomem wodoru.
EnglishIn solids, atoms are stuck together, they can't move.
W ciałach stałych atomy blokują się wzajemnie, nie mogą się poruszać.
EnglishBut the atoms in the hand could all just happen to move the same way at the same time, and again and again.
Atomy w dłoni posągu mogłyby przypadkiem drgać wszystkie w tym samym kierunku, raz za razem.

Synonimy (angielski) dla "atom":

atom
atomic
English
atomizer
atomism