EN

atomic energy {rzeczownik}

volume_up
Yet let us not run away from atomic energy, which is an ideal tool for establishing energy independence in Europe.
Energia atomowa to doskonałe narzędzie do budowy niezależności energetycznej Europy.
If you look behind the façade of environmental protection, however, a different energy strategy very quickly emerges: atomic energy as a so-called less polluting energy source.
Jednak, gdy zajrzymy za fasadę ochrony środowiska bardzo szybko wyłoni się inna strategia energetyczna: energia atomowa, jako tak zwane mniej zanieczyszczające źródło energii.

Przykłady użycia - "atomic energy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishProtocol amending the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
Protokół zmieniający Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
EnglishI do not understand why the International Atomic Energy Agency did not intervene earlier.
Nie rozumiem, czemu Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nie interweniowała wcześniej.
EnglishThe 15th general conference on atomic energy is held in Vienna, Austria.
W Wiedniu w Austrii odbywa się 15 konferencja generalna poświęcona zagadnieniu energii atomowej.
EnglishWe all want complete and transparent collaboration with the International Atomic Energy Agency.
Wszyscy chcemy pełnej i przejrzystej współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej.
EnglishThe International Atomic Energy Commission confirmed that the safety standards were satisfied.
Międzynarodowa Komisja Energii Atomowej potwierdziła spełnienie przez nią standardów bezpieczeństwa.
English The sectors in which Denmark shall make information available to the European Atomic Energy Community are as follows:
    Dania udostępnia Wspólnocie informacje dotyczące następujących sektorów:
EnglishFifthly and finally, support is needed for European Union countries investing in atomic energy.
Wreszcie po piąte, potrzebne jest wsparcie dla krajów Unii Europejskiej inwestujących w energetykę jądrową.
EnglishFor this reason, Iran's cooperation with the International Atomic Energy Agency is particularly important.
Z tej przyczyny współpraca Iranu z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej jest szczególnie ważna.
EnglishWe should be establishing standards in this area together with the International Atomic Energy Agency (IAEA).
Powinniśmy ustanawiać normy w tej dziedzinie, wspólnie z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA).
EnglishWhy, for instance, is Iran still making things so difficult for the International Atomic Energy Agency inspectors?
Dlaczego np. Iran wciąż tak bardzo utrudnia pracę ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej?
EnglishThe case must be diverted away from the UN Security Council and back to the International Atomic Energy Agency.
Należy skierować tę kwestię z Rady Bezpieczeństwa ONZ z powrotem do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
EnglishYet let us not run away from atomic energy, which is an ideal tool for establishing energy independence in Europe.
Ale od atomu nie uciekniemy. Energia atomowa to doskonałe narzędzie do budowy niezależności energetycznej Europy.
Englishprotection of the financial interests of the Union and of the European Atomic Energy Community and the fight against fraud;
ochrona interesów finansowych Unii i Europejskiej Agencji Energii Atomowej oraz zwalczanie nadużyć finansowych,
EnglishAccording to the conclusions of the International Atomic Energy Agency, these blocks fulfilled all of the safety criteria.
Zgodnie z wnioskami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej bloki te spełniały wszystkie kryteria bezpieczeństwa.
EnglishThese bodies are created to support the aims of the European Atomic Energy Community Treaty (EURATOM).
Organy te utworzono, aby umożliwić osiągnięcie celów określonych w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM).
EnglishMoreover, close cooperation with the International Atomic Energy Agency has ensured consistency with international practices.
Ponadto ścisła współpraca z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej zapewniła zgodność z międzynarodowymi praktykami.
EnglishThe dispute relating to the continuously falsified figures from the International Atomic Energy Agency needs to be teased out.
Konieczne jest rozstrzygniecie sporu związanego ze stale fałszowanymi danymi Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
EnglishInternational Atomic Energy Agency
EnglishThese are not my words, they are the words of Mohamed El Baradei, the head of the International Atomic Energy Agency and a Nobel Peace Prize winner.
To nie moje słowa, powiedział tak Mohamed El Baradei, szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
EnglishIn 1958, these six countries established the European Economic Community (EEC) and the European Atomic Energy Community (Euratom).
Tak w 1958 r. powstały Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) i Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom). W 1967 r.

Synonimy (angielski) dla "atomic energy":

atomic energy
International Atomic Energy Agency
English

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "atomic energy"

atomic przymiotnik
Polish
energy rzeczownik
Polish
energy przymiotnik
renewable energy rzeczownik
atomic bomb rzeczownik
atomic clock rzeczownik
atomic number rzeczownik
atomic weight rzeczownik
binding energy rzeczownik
geothermal energy rzeczownik
kinetic energy rzeczownik
nuclear energy rzeczownik
potential energy rzeczownik
gravitational potential energy rzeczownik
light energy rzeczownik
available energy rzeczownik
atomic time rzeczownik