"atomic bomb" po polsku

EN

"atomic bomb" - polskie tłumaczenie

EN

atomic bomb {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "atomic bomb" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd I know that watching that atomic bomb going off had a very, very big impact on my late father.
Wiem że oglądanie wybuchu bomby atomowej miało bardzo duży wpływ na mojego ojca.
EnglishI'm starting the story with the first atomic bomb at Trinity, which was the Manhattan Project.
Swoje opowiadanie rozpocznę od pierwszej bomby atomowej – próbnego wybuchu Trinity, czyli Projektu Manhattan.
EnglishAnd one of the stories he told me so often when I was a young boy was of the first British atomic bomb test.
Jedną z opowieści ,których słuchałem jako młody chłopiec, była ta o pierwszym brytyjskim teście bomby atomowej.
EnglishEnter the atomic bomb.
EnglishI mentioned in Viana do Castelo, as the President will recall, that it makes sense having the atomic bomb if it is not used.
Jak zapewne pamięta pan, panie przewodniczący, w Viana do Castelo wspomniałem, że posiadanie bomby atomowej ma sens pod warunkiem, że się jej nie używa.
EnglishUnlike an aircraft carrier or an atomic bomb, you don't need a massive manufacturing system to build robotics.
Przeciwnie, niż w wypadku lotniskowca, czy bomby atomowej, nie potrzeba rozbudowanego systemu produkcji, by zbudować robota. Części można kupić w sklepie i złożyć samemu.
English. ~~~ That put a whole bunch of sulfur in the stratosphere with a sort of atomic bomb-like cloud.
To jest góra Pinatubo na początku lat dziewięćdziesiątych, która wysłała kupę siarki do stratosfery tworząc chmurę wyglądającą jak po bombie atomowej.
EnglishSo it's about time that we talked about how the computer ambushed television, or why the invention of the atomic bomb unleashed forces that lead to the writers' strike.
Jak komputer złapał telewizję w pułapkę? ~~~ Albo dlaczego wynalezienie bomby atomowej doprowadziło do strajku scenarzystów?
EnglishThe use of cyanide mining technologies is sometimes referred to as a dangerous 'chemical atomic bomb' because of its effect on the living environment.
Zastosowanie technologii wydobycia z wykorzystaniem cyjanku określa się czasami mianem "chemicznej bomby atomowej” ze względu na jej skutki dla środowiska ożywionego.
EnglishSignificance: with their discovery of nuclear fission, Hahn, Meitner and Strassmann paved the way for two important developments: nuclear power, and the atomic bomb.
Znaczenie: Odkrycie rozszczepienia jądra przez Hahna, Meitner oraz Strassmanna stworzyło podwaliny dwóch ważnych wynalazków: energii atomowej i bomby atomowej.
EnglishThat is, every previous revolution in war, be it the machine gun, be it the atomic bomb, was about a system that either shot faster, went further, had a bigger boom.
Poprzednie rewolucje w dziedzinie wojny, czy chodzi o broń maszynową, czy atomową, dotyczyły tego, że strzelała ona szybciej, miała większy zasięg albo silniej wybuchała.
English(Laughter) When historians look at this period, they're going to conclude that we're in a different type of revolution: a revolution in war, like the invention of the atomic bomb.
(Śmiech) Historycy analizujący tę epokę twierdzą, że mamy do czynienia z innym typem rewolucji - dotyczącym wojny, przyrównując go do wynalezienia bomby atomowej.

Synonimy (angielski) dla "atomic bomb":

atomic bomb
atom bomb

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "atomic bomb"

atomic przymiotnik
Polish
bomb rzeczownik
to bomb czasownik
to drop a bomb czasownik
weather bomb rzeczownik
meteorological bomb rzeczownik
live bomb rzeczownik
atom bomb rzeczownik
atomic clock rzeczownik
atomic energy rzeczownik
atomic number rzeczownik
atomic weight rzeczownik
buzz bomb rzeczownik
hydrogen bomb rzeczownik