"atom" po polsku

EN

"atom" - polskie tłumaczenie

volume_up
atom {rzecz.}
PL
PL
PL
volume_up
atomism {tylko l.p.}
PL
PL

"atom" - angielskie tłumaczenie

EN
volume_up
atomy {niemęskoos.}
EN
EN

atom {rzeczownik}

volume_up
Four atoms of hydrogen, the four points of the tetrahedron, which means the little carbon atom.
Cztery atomy wodoru, to cztery wierzchołki, oraz atom węgla pośrodku.
The universe is tiny; it's smaller than an atom.
Wszechświat jest maleńki, mniejszy niż atom.
In a certain sense, it's almost as if every atom out there were becoming both a sensor and an actuator.
W pewnym sensie to tak, jakby każdy atom w okolicy przeistaczał się zarówno w czujnik, jak i urządzenie uruchamiające.
PL

atom {męski}

volume_up
atom
Cztery atomy wodoru, to cztery wierzchołki, oraz atom węgla pośrodku.
Four atoms of hydrogen, the four points of the tetrahedron, which means the little carbon atom.
Wszechświat jest maleńki, mniejszy niż atom.
The universe is tiny; it's smaller than an atom.
W pewnym sensie to tak, jakby każdy atom w okolicy przeistaczał się zarówno w czujnik, jak i urządzenie uruchamiające.
In a certain sense, it's almost as if every atom out there were becoming both a sensor and an actuator.

Przykłady użycia - "atom" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIf you have the air in this room, you don't notice each individual atom.
Mamy w tej sali powietrze, i nie widzimy poszczególnych jego atomów.
EnglishThere's not an atom in our bodies... that has not been forged in the furnace of the sun.
Nie ma naszych ciałach nawet jednego atomu...... który nie zostałby uformowany w piecu na słońcu.
EnglishFour atoms of hydrogen, the four points of the tetrahedron, which means the little carbon atom.
Cztery atomy wodoru, to cztery wierzchołki, oraz atom węgla pośrodku.
EnglishNow, I'm no more anti-cattle than I am anti-atom, but it's all in the way we use these things.
Nie jestem bardziej przeciwny krowom niż energii atomowej, chodzi o to jak wykorzystujemy te rzeczy.
EnglishIt's four blue zinc atoms bonding with one white hydrogen atom.
4 niebieskie atomy cynku wiążą się z 1 białym atomem wodoru.
EnglishImagine if a team of physicists could stand inside of an atom and watch and hear electrons spin.
Wyobraźcie sobie zespół fizyków, stojących w środku atomu, słyszących i obserwujących spin elektronów.
EnglishWhat you're seeing here right now is a superposition of an electron in the lower three orbitals of a hydrogen atom.
Teraz oglądamy superpozycję elektronu w trzech najniższych orbitalach atomu wodoru.
EnglishI can just divide numbers, that's like atom smashing.
Mogę po prostu dzielić liczby - to prawie jak rozbijanie atomów.
EnglishIn a certain sense, it's almost as if every atom out there were becoming both a sensor and an actuator.
W pewnym sensie to tak, jakby każdy atom w okolicy przeistaczał się zarówno w czujnik, jak i urządzenie uruchamiające.
EnglishSo basically, the idea of being able to build things bottom up, atom by atom, has made them all into tinkerers.
Tak właściwie, zdolność zbudowania czegoś od początku do końca, atom po atomie, zamienił ich w majsterkowiczów.
EnglishLenalidomide has an asymmetric carbon atom and can therefore ex ist as the optically active forms S(-) and R(+).
Lenalidomid ma nieparzysty atom węgla i dlatego też może występować w czynnych optycznie postaciach S (-) i R(+).
EnglishThe universe is tiny; it's smaller than an atom.
EnglishWhat is the atom mostly made of? he thought.
EnglishWe're going to actually move even further down as we go from this lattice of atoms to one single hydrogen atom.
Zejdziemy teraz jeszcze głębiej, z sieci przestrzennej do pojedynczego atomu wodoru. z sieci przestrzennej do pojedynczego atomu wodoru.
EnglishVedaprofen contains an asymmetric carbon atom and, therefore, is a racemic mixture of a (+) enantiomer and a (-) enantiomer.
Wedaprofen posiada asymetryczny atom węgla i z tego względu jest mieszaniną racemiczną (+) enancjomeru oraz (-) enancjomeru.
EnglishThere was a woodcutter who's about to take his ax and chop a piece of wood, and the whole galaxy is one atom of that ax.
Był sobie drwal, który miał za moment wziąć siekierę do ręki i porąbać kawałek drewna, a cała galaktyka jest jednym atomem tej siekiery.
EnglishYou have just breathed in a nitrogen atom that passed through the right lung of the third iguanodon to the left of the tall cycad tree.
Właśnie masz w płucach atom azotu, który przechodził przez prawe płuco iguandona (dinozaur) trzeciego na lewo obok drzewa cycad.
EnglishThis means that it contains 13C, a rare form of the carbon atom, instead of carbon-12 (12C), the form that is the most common in nature.
Oznacza to, że zawiera on 13C – rzadką postać atomu węgla zamiast węgla- 12 (12C) – postaci, która występuje najczęściej w naturze.
EnglishAnd the familiar illustration is the nucleus of an atom is a fly in the middle of a sports stadium and the next atom is in the next sports stadium.
Popularną ilustracją jest mucha na na środku stadionu, która reprezentuje jądro w atomie, a stadion obok to kolejny atom.
EnglishWeb Clips show you news headlines, blog posts, RSS and Atom feeds*, and relevant sponsored links, right at the top of your inbox.
Wycinki prezentują u góry skrzynki odbiorczej nagłówki informacji, posty z blogów, treści z kanałów* RSS i Atom oraz pasujące linki sponsorowane.

Synonimy (angielski) dla "atom":

atom
atomic
English
atomizer
atomism