"Atlantic Ocean" po polsku

EN

"Atlantic Ocean" - polskie tłumaczenie

EN

Atlantic Ocean {rzeczownik}

volume_up
1. Geografia
Atlantic Ocean (też: the Atlantic)
This is the view looking down the Hudson River, with Manhattan on the left, and New Jersey out on the right, looking out toward the Atlantic Ocean.
To jest widok w dół rzeki Hudson, Manhattan jest po lewej, New Jersey po prawej, przed sobą mamy Atlantyk.
I made a few changes, let go of some loose trappings of my old life, and through a bit of a leap of logic, decided to row across the Atlantic Ocean.
Dokonałam kilku zmian, zrezygnowałam z kilku pokus mojego dawnego życia i po krótkim namyśle, postanowiłam powiosłować przez Atlantyk.

Przykłady użycia - "Atlantic Ocean" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSecurity of energy supply continues to be the primary objective on both sides of the Atlantic Ocean.
Zabezpieczenie dostaw energii nadal stanowi nadrzędny cel po obu stronach Oceanu Atlantyckiego.
EnglishThis agreement forms part of the series of EC 'tuna agreements' in the Atlantic Ocean.
Umowa ta stanowi jeden z elementów serii umów Wspólnoty Europejskiej dotyczących połowu tuńczyka na Oceanie Atlantyckim.
EnglishIt's flowing out to the Atlantic Ocean on the left.
EnglishIn 2009, it adopted Resolution on the need to conserve fish stocks in the Atlantic Ocean and the North Sea.
W 2009 roku przyjął rezolucję, która dotyczyła konieczności ochrony zasobów rybnych w Oceanie Atlantyckim i Morzu Północnym.
EnglishSo the Gulf is a really important piece of water -- more important than a similar volume of water in the open Atlantic Ocean.
Zatoka Meksykańska jest bardzo ważna... Ważniejsza niż taki sam obszar, gdzieś pośrodku oceanu Atlantyckiego.
EnglishThis is the view looking down the Hudson River, with Manhattan on the left, and New Jersey out on the right, looking out toward the Atlantic Ocean.
To jest widok w dół rzeki Hudson, Manhattan jest po lewej, New Jersey po prawej, przed sobą mamy Atlantyk.
EnglishI made a few changes, let go of some loose trappings of my old life, and through a bit of a leap of logic, decided to row across the Atlantic Ocean.
Dokonałam kilku zmian, zrezygnowałam z kilku pokus mojego dawnego życia i po krótkim namyśle, postanowiłam powiosłować przez Atlantyk.
EnglishThe draft is aimed at consolidating the role of the EU in tuna fisheries in the Atlantic Ocean through legal regulation of the activity of the EU's fleet.
Celem tego projektu jest konsolidacja roli UE w połowach tuńczyka na Oceanie Atlantyckim poprzez regulacje prawne dotyczące działalności floty UE.
EnglishYou only have to look across the Atlantic Ocean to the United States of America to see how to stop cloned animals from entering the food chain.
Wystarczy spojrzeć na drugą stronę Atlantyku, na Stany Zjednoczone, aby zobaczyć, w jaki sposób można uniemożliwić klonowanym zwierzętom wejście do łańcucha pokarmowego.
EnglishBut going from slinging some wire across rooftops in Boston to laying thousands and thousands of miles of cable on the Atlantic Ocean seabed is no easy matter.
Ale przejście z kawałka kabla przerzuconego przez dachy w Bostonie do położenia kilku tysięcy mil kabli na dnie Oceanu Atlantyckiego, nie jest takie proste.
EnglishI put my banjo on and I walked all the way to the East Coast, put my foot in the Atlantic Ocean -- it was seven years and one day it took me to walk across the United States.
Wziąłem banjo i przeszedłem aż na Wschodnie Wybrzeże, zanurzyłem stopę w Atlantyku -- Przejście przez Stany zajęło mi siedem lat i jeden dzień.
EnglishYet what matters to everyone at all events is the end result: having rights that are enforceable in favour of the parties concerned on both sides of the Atlantic Ocean.
Poza tym dla każdego w każdych okolicznościach liczy się końcowy rezultat: posiadanie wykonalnych praw przez zainteresowanych po obu stronach Atlantyku.
EnglishI therefore call on the Commission, during the negotiations, to defend and protect the interests of that overseas country and territory situated in the North Atlantic Ocean.
Dlatego apeluję do Komisji, aby podczas negocjacji broniła interesów tego kraju i terytorium zamorskiego położonego na północy Oceanu Atlantyckiego.
EnglishParliament has also passed Resolution on the proposal for a Council regulation on the conservation of fishery resources through technical measures in the Atlantic Ocean and the North Sea.
Parlament przyjął również rezolucję w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony zasobów rybnych Oceanu Atlantyckiego i Morza Północnego poprzez środki techniczne.

Synonimy (angielski) dla "Atlantic Ocean":

Atlantic Ocean
English

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "Atlantic Ocean"

ocean rzeczownik
Polish
a drop in the ocean
to explore the ocean czasownik
drop in the ocean