"Athena" po polsku

EN

"Athena" - polskie tłumaczenie

PL
EN

Athena {rzeczownik}

volume_up
I have to say that the Commission does not of course regard the fund as something immutable which has emerged like Pallas Athena from the head of Zeus.
Komisja nie uważa funduszu za instrument niezmienny, który jak Atena wyłonił się z głowy Zeusa.

Przykłady użycia - "Athena" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishLet the Member States be satisfied with the Athena Financing Mechanism for that.
W tym względzie państwom członkowskim powinien wystarczyć mechanizm finansowania ATHENA.
EnglishThis relates both to the European Development Fund and the Athena mechanism.
Dotyczy to zarówno Europejskiego Funduszu Rozwoju, jak i mechanizmu Athena.
EnglishWe want to see the battle groups being financed in accordance with the Athena mechanism.
Chcielibyśmy, żeby grupy bojowe były finansowane w ramach mechanizmu Athena.
EnglishOn the other hand, there is this Athena scheme, whose financing is secret.
Z drugiej zaś strony istnieje ów program Athena, którego system finansowania jest tajny.
EnglishI think that the review of the ATHENA mechanism by the Polish Presidency will solve the budget problem.
Uważam, że dokonanie przez polską prezydencję przeglądu mechanizmu ATHENA rozwiąże problemy budżetowe.
EnglishThis is the Athena Fund set up in 2004, which falls within the competence of the Member States, though not the EU.
Chodzi tu o ustanowiony w 2004 roku Fundusz Athena, który wchodzi w zakres kompetencji państw członkowskich, ale już nie UE.
EnglishI have to say that the Commission does not of course regard the fund as something immutable which has emerged like Pallas Athena from the head of Zeus.
Komisja nie uważa funduszu za instrument niezmienny, który jak Atena wyłonił się z głowy Zeusa.
EnglishThere is direct cooperation with Operation Enduring Freedom, which is unacceptable, and funding is to be channelled through Athena.
Prowadzona jest bezpośrednia współpraca z operacją "Trwała Wolność”, która jest niedopuszczalna, a finansowanie ma być kierowane przez mechanizm ATHENA.

Synonimy (angielski) dla "Athena":

Athena