"atheists" po polsku

EN

"atheists" - polskie tłumaczenie

EN

atheists {liczba mnoga}

volume_up
atheists
In fact, even when we gave self-declared atheists the task of swearing on the Bible and we give them a chance to cheat, they don't cheat at all.
Nawet zdeklarowani ateiści, kuszeni po przysięganiu na biblię, nie oszukiwali.
Just as atheists call for others to show them tolerance, so the Catholics who make up more than 80% of the population are calling for non-believers to be tolerant of their faith.
Tak jak ateiści wzywają innych do okazywania im tolerancji, katolicy stanowiący ponad 80 % ludności wzywają niewierzących do tolerancji wobec ich wiary.

Przykłady użycia - "atheists" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe need a consciousness-raising, coming-out campaign for American atheists.
Potrzebujemy akcji uświadamiającej, w stylu "ujawnij się, amerykański ateisto".
EnglishReligious freedom concerns all religions; it even concerns atheists.
Wolność wyznania dotyczy wszystkich religii; dotyczy nawet ateistów.
EnglishShe clearly feels in a beleaguered minority, but actually, how do American atheists stack up numerically?
Czuje się jak osaczona mniejszość, ale właściwie ilu jest amerykańskich ateistów?
EnglishAnd that all stems from the perception of atheists as some kind of weird, way-out minority.
To wszystko bierze się z postrzegania ateistów jako rodzaju dziwnej, ekscentrycznej mniejszości.
English"No, I don't know that atheists should be considered citizens, nor should they be considered patriots.
"Uważam, że nie można uznawać ateistów ani za obywateli ani za patriotów.
EnglishIn most cases, people who out themselves will help to destroy the myth that there is something wrong with atheists.
Większość ludzi, którzy się ujawnili pomoże zniszczyć mit, że z ateistami jest coś nie tak.
EnglishAs has been said before, we are all atheists about most of the gods that humanity has ever believed in.
Wszyscy jesteśmy ateistami względem większości bogów.
EnglishIn fact, even when we gave self-declared atheists the task of swearing on the Bible and we give them a chance to cheat, they don't cheat at all.
Nawet zdeklarowani ateiści, kuszeni po przysięganiu na biblię, nie oszukiwali.
EnglishThere have been some very vocal atheists who've pointed out, not just that religion is wrong, but that it's ridiculous.
Kilku ateistów głośno wyraziło swój pogląd, że religia nie tylko jest niewłaściwa, ale również niedorzeczna.
EnglishOne of the most common ways of dividing the world is into those who believe and those who don't -- into the religious and the atheists.
Jednym z najprostszych podziałów świata jest ten na wierzących i niewierzących, ludzi religijnych i ateistów.
EnglishJust as atheists call for others to show them tolerance, so the Catholics who make up more than 80% of the population are calling for non-believers to be tolerant of their faith.
Tak jak ateiści wzywają innych do okazywania im tolerancji, katolicy stanowiący ponad 80 % ludności wzywają niewierzących do tolerancji wobec ich wiary.

Synonimy (angielski) dla "atheist":

atheist