"atheist" po polsku

EN

"atheist" - polskie tłumaczenie

EN

atheist {rzeczownik}

volume_up
And for the last decade or so, it's been quite clear what being an atheist means.
Przez ostatnią dekadę było całkiem jasne, kim jest ateista.
Darwin said, "I have never been an atheist in the same sense of denying the existence of a God.
Darwin powiedział: "Nigdy nie byłem ateistą w znaczeniu: kimś, kto zaprzecza istnieniu boga.
There is religious freedom in the sense that it is possible for me to decide to be an atheist.
Istnieje wolność religijna w tym sensie, że mogę postanowić, że zostanę ateistą.
atheist
volume_up
ateusz {m.} [starom.]

Przykłady użycia - "atheist" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThere is religious freedom in the sense that it is possible for me to decide to be an atheist.
Istnieje wolność religijna w tym sensie, że mogę postanowić, że zostanę ateistą.
EnglishAnd for the last decade or so, it's been quite clear what being an atheist means.
Przez ostatnią dekadę było całkiem jasne, kim jest ateista.
EnglishDarwin said, "I have never been an atheist in the same sense of denying the existence of a God.
Darwin powiedział: "Nigdy nie byłem ateistą w znaczeniu: kimś, kto zaprzecza istnieniu boga.
English." ~~~ I don't personally have enough faith to be an atheist.
Oto, dlaczego wierzę w to, w co wierzę." Osobiście nie mam wystarczająco wiary, aby być ateistą.
EnglishThe scales here are religiosity from zero percent, or atheist, to 100 percent, Bible literally true.
Skala pokazuje religijność od 0%, w przypadku ateistów, do 100%, gdzie Biblia jest brana dosłownie.
English"Buddhist," of course, looks very, very similar to "Atheist."
EnglishAn atheist is just somebody who feels about Yahweh the way any decent Christian feels about Thor or Baal or the golden calf.
Ateista to ktoś, kto ma podobne podejście do Jahwe, jak przyzwoity chrześcijanin do Thora, Baala czy złotego cielca.
EnglishThis is called "Atheist."
W te gry wideo grają dzieci... Chodzi o kupę forsy.
EnglishAnd what I'd like to inaugurate today is a new way of being an atheist -- if you like, a new version of atheism we could call Atheism 2.0.
Chciałbym dziś wprowadzić nowy sposób na bycie ateistą. ~~~ Jeśli chcecie, nową wersję ateizmu możemy nazwać Ateizm 2.0.
EnglishIn practice, what is an atheist?
EnglishIt doesn't matter what your religion is; even if you're an atheist, you don't raise your kid telling him, you know, "Make sure you lie three times a day."
Nawet jeśli jesteś ateistą, nie wychowujesz dzieci mówiąc im, upewnij się, że skłamiesz trzy razy dziennie.
English(NL) Mr President, Baroness Ashton, the freedom of religion or belief protects both religious and non-theist beliefs, and even atheist beliefs.
(NL) Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton! Wolność wyznania i przekonań pozwala chronić zarówno przekonania osób wierzących, jak i niewierzących, w tym ateistów.

Synonimy (angielski) dla "atheist":

atheist