"at your service" po polsku

EN

"at your service" - polskie tłumaczenie

EN

at your service

volume_up
at your service

Przykłady użycia - "at your service" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThey buy more of your service and they tell more of their friends, which leads to more profit.
Kupują więcej i opowiadają o firmie większej ilości znajomych, co prowadzi do większych zysków.
EnglishI even dare believe that you will find a way to ensure that this geographical balance is adequately reflected in your service.
Ośmielam się nawet sądzić, że znajdzie pani sposób na zapewnienie tej równowagi geograficznej w pani służbie.
EnglishAnd ye shall eat it in every place, ye and your households: for it is your reward in return for your service in the tent of meeting.
I będziecie to jeść na każdem miejscu, wy i czeladź wasza; albowiem to jest zapłata wasza za służbę waszę przy namiocie zgromadzenia;
EnglishSet up your service.
Englishbecause for the work of Christ he came nigh unto death, hazarding his life to supply that which was lacking in your service toward me.
Boć dla dzieła Chrystusowego bliskim był śmierci, odważywszy zdrowie swoje, aby dopełnił tego, czego nie dostawało w usłudze waszej przeciwko mnie.
EnglishA rich listing which features a description, several photos, business hours and a link to your website will help encourage potential customers to choose your service.
Bogate informacje o firmie obejmujące opis, kilka zdjęć, godziny pracy oraz link do Twojej witryny pomogą zachęcić potencjalnych klientów do wybrania Twoich usług.
EnglishI would also like to do that here in plenary by way of conclusion: thank you very much Harald Rømer for your service to the European Parliament, which spans several decades.
Chcę to uczynić także tutaj, na obradach plenarnych, w postaci podsumowania: dziękujemy panu Haraldowi Rømerowi za jego kilkudziesięcioletnią służbę na rzecz Parlamentu Europejskiego.
EnglishAre you prepared to bring together the existing units within your service that are working on these questions to make one department which could be called the operational headquarters?
Czy jest Pani gotowa połączyć istniejące w Pani służbach jednostki, które zajmują się tymi zagadnieniami, by uczynić z nich jeden departament, który można by nazwać sztabem operacyjnym?

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at your service"

service rzeczownik
service
at przyimek
at rzeczownik
Polish