EN

at work

volume_up
Doing nothing at work is akin to masturbating at work; it's totally inappropriate.
Nie robienie niczego w pracy jest jak masturbowanie się w pracy; to absolutnie niestosowne.
2007 discharge: European Agency for Safety and Health at Work (
Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (
2008 discharge: European Agency for Safety and Health at Work
Absolutorium budżetowe 2008: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Przykłady użycia - "at work" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishYour doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
EnglishI endorsed the adoption of the resolution on the Commission Work Programme 2011.
Głosowałam za przyjęciem rezolucji w sprawie programu prac Komisji na rok 2011.
EnglishHowever, in my opinion, this is not so clearly reflected in the work programme.
Moim jednak zdaniem nie znalazło to wyraźnego odzwierciedlenia w programie prac.
EnglishMr President, issues concerning migration are always topical in the EU's work.
Panie przewodniczący! Sprawy dotyczące migracji są zawsze aktualne w pracach UE.
EnglishWe are able to work fast, but only on the basis of the Commission's proposals.
Jesteśmy zdolni do szybkiego działania, ale jedynie w oparciu o wnioski Komisji.
EnglishRealities distorted by the media stand at the centre of Vontobel's directing work.
Medialne przetwarzanie rzeczywistości jest osią pracy inscenizacyjnej Vontobela.
EnglishIn the Europe 2020 strategy, the priority is first and foremost investment in work.
Pierwszym i podstawowym priorytetem strategii Europa 2020 są inwestycje w pracę.
EnglishCertainly, 2009 will bring significant changes to the European Parliament's work.
Z pewnością rok 2009 przyniesie istotne zmiany w pracach Parlamentu Europejskiego.
EnglishShould we not be implementing this process through work in the field of culture?
Czy nie powinniśmy wdrażać tego procesu poprzez działania w obszarze kultury?
EnglishSo I would say to you: there is a good area for you to work on - go on, I dare you!
Mogę panu powiedzieć: macie duże pole do działania, a więc działajcie, zachęcam!
EnglishWork has been done in those other countries, so why are we not learning from them?
W tych innych krajach pracę już wykonano, a więc dlaczego nie uczymy się od nich?
EnglishI welcome international cooperation, but we still have an awful lot of work to do.
Cieszy mnie współpraca międzynarodowa, ale nadal mamy ogrom pracy do wykonania.
EnglishHowever, this system does not work in the case of criminal activities and schemes.
Jednakże ten system nie funkcjonuje w przypadku działań i planów przestępczych.
EnglishAnd then he asked them to go away and work on those problems that they’d brought.
Po czym odesłał ich do domu, aby popracowali nad problemami, które przynieśli.
EnglishLater, I would work on evolutionary genetics, and I would work on systems biology.
Potem pracowałem przy genetyce ewolucyjnej i zajmowałem się biologią systemową.
EnglishMarcus: So I've done my bit for Queen and country, now I work for myself.
No i? ~~~ No i zrobiłem swoje dla królowej i dla kraju, teraz pracuję dla siebie.
EnglishLet us continue to work to achieve the best possible result for maritime safety.
Kontynuujmy pracę, aby osiągnąć jak najlepszy rezultat dla bezpieczeństwa na morzu.
EnglishThe principle of 'equal pay for equal work in the same place' must be guaranteed.
Należy zagwarantować zasadę "równej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu”.
EnglishThis is a subject of ongoing work and COPS is discussing it today, for example.
Obecnie trwają prace nad tym tematem i na przykład KPiB dyskutuje nad nim dzisiaj.
EnglishI would like to take this opportunity to thank Commissioner Hahn for this work.
Pragnę skorzystać z okazji, by podziękować komisarzowi Hahnowi za jego pracę.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at work"

work rzeczownik
work przymiotnik
Polish
at przyimek
at rzeczownik
Polish