"at what time?" po polsku

EN

"at what time?" - polskie tłumaczenie

EN

at what time?

volume_up
at what time?

Przykłady użycia - "at what time?" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt does not matter to me how the universe was created, or in what time frame.
Dla mnie nie ma znaczenia, w jaki sposób lub kiedy świat został stworzony.
EnglishWhat time she lifteth up herself on high, She scorneth the horse and his rider.
A nie pomni na to, że je noga zetrzeć, a zwierzę polne zdeptać może.
EnglishWhat time they wax warm, they vanish; When it is hot, they are consumed out of their place.
Czasu którego topnieją, zaginą; a czasu gorącości niszczeją z miejsca swego.
EnglishSecondly, what time does Question Time continue until tonight as we started late?
Po drugie, do której godziny dziś wieczorem będzie trwała tura pytań, jako że zaczęliśmy późno?
EnglishWhat time scale are we setting for the accession of Ukraine to the European Union?
Jaki czas dajemy sobie na przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej?
Englishdetermine how much Lantus per day you will need and at what time,
Zdolność do koncentracji i szybkiej reakcji może ulec upośledzeniu z powodu:
Englishdetermine how much Optisulin per day you will need and at what time,
wystąpienia hiperglikemii(zbyt duże stężenie cukru we krwi),
EnglishKnowing the sky, knowing your relationship with the sky, is the center of the real answer to knowing what time it is.
Znajomość nieba i naszego położenia leży u podstaw odpowiedzi na pytanie o godzinę.
EnglishHe would know what time the sun would rise, and what time it would set.
Wiedział, o której słońce wschodzi i zachodzi.
EnglishThen Herod privily called the Wise-men, and learned of them exactly what time the star appeared.
Tedy Herod wezwawszy potajemnie onych mędrców, pilnie się wywiadywał od nich o czasie, którego się gwiazda ukazała.
EnglishI wanted to know about their seasonality, what time of year, this is when they first arrive, but how long are they around for?
Wiedziałem, kiedy się pojawiają, Wiedziałem, kiedy się pojawiają, ale na ile zostają?
EnglishYour doctor will tell you how many Ketek tablets to take, at what time and for how long.
Ketek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, który decyduje ile przyjmować tabletek, o jakiej porze i jak długo.
EnglishYour doctor will tell you how many Levviax tablets to take, at what time and for how long.
ze Levviax należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, który decyduje ile przyjmować tabletek, o jakiej porze i jak długo.
EnglishWhat time I am afraid, I will put my trust in thee.
Chcą mię połknąć nieprzyjaciele moi na każdy dzień; zaprawdęć wiele jest walczących przeciwko mnie, o Najwyższy
EnglishHe would not only know what time it was, he would also know where the sun would rise, and how it would move across the sky.
Nie tylko znał godzinę, ale też wiedział, gdzie wzejdzie słońce i jak będzie się poruszać po niebie.
EnglishI do not remember what time it was.
EnglishWhat time do you open/close?
EnglishAs far as compulsory leave is concerned, I have always believed that it is for the mother herself to decide what time to take off and when to take it off.
Jeżeli chodzi o obowiązkowy urlop, to zawsze uważałam, że to do matki należy decyzja, kiedy wziąć urlop i na jak długo.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at what time?"

what zaimek
what wykrzyknik
Polish
time rzeczownik
time przymiotnik
Polish
at przyimek