"at the weekend" po polsku

EN

"at the weekend" - polskie tłumaczenie

EN

at the weekend {przysłówek}

volume_up
at the weekend
It is changing all the time and on Friday, or at the weekend, there will be another draft.
Sytuacja zmienia się cały czas i w piątek lub w weekend pojawi się kolejny projekt.
Przeszliśmy się do nich w weekend.
So you can try a thousand molecules, you can try ten thousand molecules in a weekend, and then you only tell the chemists to make the right one.
Można przetestować tysiąc, 10 tys. cząsteczek w weekend, i zlecić chemikom, by zrobili tę właściwą. ~~~ Oto prosta ścieżka do tworzenia nowych substancji zapachowych.

Przykłady użycia - "at the weekend" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is changing all the time and on Friday, or at the weekend, there will be another draft.
Sytuacja zmienia się cały czas i w piątek lub w weekend pojawi się kolejny projekt.
EnglishAt the meeting in Washington this weekend, there was also talk about coordination.
Na spotkaniu w Waszyngtonie, które odbyło się w ten weekend, również była mowa o koordynacji.
EnglishI was in Cairo last weekend and met many young people there in Tahrir Square.
W ubiegły weekend byłem w Kairze i spotkałem się tam z wieloma młodymi ludźmi na placu Tahrir.
EnglishImagine I said, "A weekend in Rome, a weekend in Paris, or having your car stolen?"
Wyobraźcie sobie, że powiem: " Weekend w Rzymie, weekend w Paryżu czy kradzież waszego samochodu?"
EnglishThis weekend, the EU and the UK extended support to our friends across the Irish Sea.
W ten weekend UE i Wielka Brytania udzieliły wsparcia naszym przyjaciołom zza Morza Irlandzkiego.
EnglishThis has been confirmed by the agreement this weekend between Rosneft and BP - BP of Deepwater.
Potwierdza to porozumienie zawarte w miniony weekend między Roseneft a BP - BP Deepwater.
EnglishThis weekend Bulgaria experienced an earthquake, which fortunately was not very strong.
W miniony weekend Bułgaria doświadczyła trzęsienia ziemi, które na szczęście nie było zbyt silne.
EnglishEvery weekend, I meet business people who cannot get credit, particularly in my country.
W każdy weekend spotykam ludzi biznesu, którzy nie mogą dostać kredytu, szczególnie w moim kraju.
EnglishPresident Barroso travelled to Greece this weekend to size up the situation for himself.
Przewodniczący Barroso odbył podróż do Grecji w ten weekend, aby zapoznać się z sytuacją osobiście.
EnglishMiko: Did you hear about Nakilia's big Halloween party this weekend?
Miko: Słyszałaś o tym wielkim przyjęciu z okazji Halloween, które Nakilia wydaje w tym tygodniu?
EnglishThe Lima Summit last weekend showed that we have many common interests.
Szczyt w Limie, który miał miejsce w zeszłym tygodniu, udowodnił, że mamy wiele wspólnych interesów.
EnglishFinally, I very much look forward to going to Lapland this weekend.
Na koniec, bardzo się cieszę, że w ten weekend jadę do Laponii.
EnglishThe European Union Environment Ministers discussed these matters at length last weekend.
W poprzedni weekend ministrowie do spraw środowiska Unii Europejskiej szczegółowo omówili te zagadnienia.
EnglishI will raise these issues at the Euromed Parliamentary Assembly in Jordan this weekend.
Poruszę te kwestie w tym tygodniu podczas Euro-Śródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego w Jordanii.
EnglishAt the weekend, we saw once again where that leads us.
Podczas ostatniego weekendu widzieliśmy ponownie, do czego to prowadzi.
EnglishLast weekend, the President of this House sent me to Georgia.
W ostatni weekend przewodniczący tej Izby wysłał mnie do Gruzji.
EnglishAs I said this weekend at Camp David, open societies need the rule of law and democracy.
Tak jak powiedziałem w ten weekend w Camp David, otwarte społeczności potrzebują rządów prawa i demokracji.
EnglishI hope that everything will go well at the weekend.
Mam nadzieję, że podczas weekendu wszystko pójdzie zgodnie z planem.
EnglishThe euro was not stabilised during the weekend before last.
W przedostatni weekend nie udało się ustabilizować euro.
EnglishWhy don't you ask the new substitute weekend anchor?
Dlaczego nie zapytasz o nową rezerwową prezenterkę weekendową?

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at the weekend"

weekend rzeczownik
Polish
the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at the moment przysłówek
at the end of the day
at the foot
at the peep of day
Polish