EN

at the top

volume_up
So I wrote at the top of the manila folder, and I started looking at the data.
Zapisałam to więc na górze teczki i zaczęłam przeglądać dane.
Being up at the top means that you're enjoying a high income in retirement.
Pozycja na górze znaczy, że cieszysz się wysokim dochodem na emeryturze.
And there's my "note to self" at the top: "lots of engineering."
Notatka dla mnie na górze: "Dużo techniki".

Przykłady użycia - "at the top" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBut agriculture at a more global level very definitely was still top of the agenda.
Jednak rolnictwo stanowiło główny przedmiot rozmów na bardziej ogólnym szczeblu.
EnglishOptaflu is injected into the muscle on the top of the upper arm (deltoid muscle).
Optaflu wstrzykuje się w mięsień w górną część ramienia (mięsień naramienny).
EnglishHere it is on the top of the building with plenty of windows to let light in.
Tutaj - na samej górze budynku z wieloma oknami by wpuścić jak najwięcej światła.
EnglishThis is destabilising our country, on top of the financial and economic crisis.
Destabilizuje to nasz kraj, nakładając się na kryzys gospodarczy i finansowy.
EnglishLooking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
Operatory wyszukiwania umożliwiają znalezienie dokładnie tego, czego szukasz.
EnglishLooking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
Więcej informacji na temat korzystania z nich znajdziesz w naszych Centrach pomocy.
EnglishWe got an inside look at the gang, from the very bottom up to the very top.
Udostępnili mu nawet najciekawszą rzecz: buchalterię, prowadzone zapisy finansów.
EnglishHe said, "If you're in the top 25 percent of the fastest times, you get five dollars.
Powiedział, "Jeśli bedziesz w 25% najszybszych czasów dostaniesz pięć dolarów..
EnglishThat indicates how complex this is, and on top of it we have the Member States.
Pokazuje to stopień złożoności sprawy, a dodatkowo mamy jeszcze państwa członkowskie.
EnglishMaintaining firm skin pinch, (1) press and (2) release the green button on top.
zwolnić (2) zielony przycisk znajdujący się w górnej części wstrzykiwacza.
EnglishDoes it place the European Union and European manufacturers at the top of the market?
Czy zapewnia Unii Europejskiej i europejskim producentom czołowe miejsce na rynku?
EnglishSo, let me just give you, very quickly, 10 top targets for wireless medicine.
Teraz przedstawię więc, pokrótce, 10 głównych celów medycyny bezprzewodowej.
EnglishYou’ll also see the following options in the top right of your Documents List:
W prawym górnym rogu listy dokumentów są także widoczne następujące opcje:.
EnglishMore than 80% of the world's top-of-the-range motor cars come from Europe.
Ponad 80% najlepszych samochodów osobowych świata produkowanych jest w Europie.
EnglishOn top of this, forests are essential for all of us and are part of our identity.
Ponadto lasy są istotne dla nas wszystkich i są częścią naszej tożsamości.
EnglishI was at the top of the General Assembly just looking down into it and seeing it happen.
Spoglądałem na to z góry sali zgromadzenia, i widziałem jak się dokonuje dzieło.
EnglishWe may be at the top of the list when it comes to influencing access to personal wealth.
Możemy być najważniejsi jeśli chodzi o otwieranie drzwi do osobistej zamożności.
EnglishNotes: ~~~ Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?
Aby usunąć regułę, wystarczy kliknąć znak „X” z prawej strony danej reguły.
EnglishTo have a top-quality public administration is a necessary condition for that.
Niezbędnym warunkiem tego jest posiadanie administracji publicznej najwyższej jakości.
EnglishYour paper states that the Doha Development Round remains a top priority.
Wasz dokument stwierdza, że runda rozwoju z Doha pozostaje głównym priorytetem.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at the top"

the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
top rzeczownik
top przymiotnik
Polish
at przyimek
at rzeczownik
Polish