"at the rear" po polsku

EN

"at the rear" - polskie tłumaczenie

EN

at the rear {przysłówek}

volume_up
at the rear
But the sound we are greeted with, as the room is bathed in the simulated glow of late-afternoon light, recalls to mind a dirty men's room in the rear of a Greek coffee shop.
Ale dźwięk który nas powitał, gdy pokój skąpał się w symulowanym żarze późno popołudniowego światła, przypomina umysłowi brudną męską toaletę na tyłach Greckiej kawiarni.

Przykłady użycia - "at the rear" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThere are still loopholes, still opportunities for discrimination to rear its head.
Nadal występują w nim luki, nadal stwarza możliwości dyskryminacji, którymi należy się zająć.
EnglishGiardella's right rear radial.
W prawej tylnej oponie samochodu pana Giardella znajdowało się dokładnie siedem gwoździ.
EnglishI'm sniffing this other dog's rear end, the owner's calling." It's a difficult choice, right?
Obwąchuję właśnie zadek tego psa, a właściciel mnie woła, trudny wybór".
EnglishThat is unacceptable, and means that we are bringing up the rear of the EU.
To jest niedopuszczalne i oznacza, że pozostajemy w tyle w UE.
Englishreversible swelling in the rear part of the brain that can be associated with headache, altered
odwracalny obrzęk tylnej części mózgu, który może być związany z bólem głowy, zaburzeniami
EnglishAnd Nick ended up with a lot of pictures of the rear ends of baboons.
I tak Nick skończył z wielką liczbą zdjęć tylnych części pawianów.
EnglishRear-view mirrors for wheeled agricultural or forestry tractors (vote)
Lusterka wsteczne kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja skodyfikowana) (głosowanie)
EnglishYou could, kind of, see them in your rear-view mirror, so it created a tiny human interaction.
Widzieli ich we wstecznym lusterku, co wytworzyło małą ludzką więź.
EnglishRear registration plate of two or three-wheel motor vehicles (vote)
Tablica rejestracyjna dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych (wersja skodyfikowana) (głosowanie)
EnglishNow, this is a rear-projected drafting table.
Jest to tylnia projekcja wyświetlona na ekran tabletu o szerokości około 91 cm.
EnglishThe sorry country bringing up the rear in this case, I might add, is Germany with only around 2%.
Mogę dodać, że krajem, który niestety zamyka stawkę, są Niemcy, gdzie odsetek ten wynosi zaledwie około 2%.
EnglishEuropean industry ought to maintain its leadership in key sectors and not find itself bringing up the rear.
Przemysł europejski powinien utrzymać pozycję lidera w sektorach kluczowych, a nie podążać za innymi.
EnglishNote that the rear portion of the injection needle is revealed once the protective tab is removed (see Diagram D).
Należy zwrócić uwagę, że po zdjęciu taśmy ochronnej tylna część igły jest odsłonięta (patrz Rycina D).
EnglishMalnourishment is beginning to rear its head.
Skutki nieprawidłowego odżywiania zaczynają być widoczne.
EnglishOn the first day of the first month shalt thou rear up the tabernacle of the tent of meeting.
English(Notice that the rear portion of the injection needle will pierce through the rubber membrane that you disinfected previously).
(Należy zwrócić uwagę, że tylna część igły przebije się przez wcześniej zdezynfekowaną gumową membranę).
EnglishRear-mounted roll-over protection structures of narrow-track wheeled agricultural and forestry tractors (
Montowane z tyłu konstrukcje zabezpieczające przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (
EnglishTo get the symmetrical shape of the horse was very difficult, because I had to get the horse to rear up and look as though it was in some kind of action.
Musiałem więc ustawić go na dwóch nogach, tak aby wyglądał dynamicznie.
EnglishAnd Gad came that day to David, and said unto him, Go up, rear an altar unto Jehovah in the threshing-floor of Araunah the Jebusite.
Tedy przyszedł Gad do Dawida onegoż dnia, i rzekł mu: Idź, a zbuduj ołtarz Panu na bojewisku Arawy Jebuzejczyka.
EnglishThe EU's biggest countries bring up the rear, with the United Kingdom at 2%, Germany 4%, Poland 5% and France, Spain and Italy 6%.
Stawkę zamykają największe kraje UE - Wielka Brytania plasuje się na poziomie 2%, Niemcy 4%, Polska 5%, a Francja, Hiszpania i Włochy 6%.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at the rear"

rear przymiotnik
Polish
rear rzeczownik
Polish
the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at the moment przysłówek
at the end of the day
at the foot