"at the outset" po polsku

EN

"at the outset" - polskie tłumaczenie

EN

at the outset {przysłówek}

volume_up
The Commission said at the outset that as an applicant country Turkey's inclusion was not appropriate.
Początkowo przedstawiciele Komisji twierdzili, że włączenie Turcji jako państwa wnioskującego byłoby niewłaściwe.

Przykłady użycia - "at the outset" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is very important to say, from the outset, what Parliament can and cannot do.
Należy zdecydowanie określić - na samym początku - co Parlament może, a czego nie może robić.
EnglishThis means that the states must say at the outset that they will not take all the risks.
Oznacza to, że państwa muszą mówić od początku, że nie wezmą na siebie całego ryzyka.
EnglishBut, from the outset, it was obvious that there was something horribly wrong with it.
Jednak od początku było oczywistym, że było w tym coś ogromnie błędnego.
EnglishFrom the outset, parents are thus seen as incapable, irresponsible and childish.
Od samego początku rodziców uważa się za osoby niekompetentne, nieodpowiedzialne i dziecinne.
EnglishINDECT has been subject to constant monitoring by the European Commission from the outset.
INDECT jest ciągle monitorowany przez Komisję Europejską od samego początku.
EnglishSo, I do want to say, at the outset, that I think compassion's great.
Chcę więc na początku powiedzieć, że, no wiecie, współczucie jest wspaniałe.
EnglishThis is just as well, because at the outset we were still somewhat vague as to the structure.
To bardzo dobrze, ponieważ na początku nie potrafiliśmy bliżej określić struktury.
EnglishI said at the outset that we were already talking about EUR 75 per tonne.
Jak powiedziałem na początku, już rozmawiamy o pułapie 75 euro za tonę.
EnglishThe European Union has been closely following the tragic events from the outset.
Unia Europejska od początku uważnie śledzi tragiczne wydarzenia.
EnglishIt was firmly established from the outset that this was not to be a cut-throat liberalisation.
Od samego początku stanowczo twierdzono, że nie będzie to liberalizacja bezlitosna.
EnglishWe have engaged with the US, and the new Administration, at every level from the outset.
Od samego początku prowadzimy na wszystkich poziomach dialog z USA i z nową administracją.
EnglishThis is the outcome of major efforts made by Romania and Austria right from the outset.
Jest to rezultat istotnych działań podejmowanych przez Rumunię i Austrię od samego początku.
EnglishIt was not necessarily the case at the outset, straight after the elections.
Na początku, bezpośrednio po wyborach, sytuacja była nieco inna.
EnglishIn your question, you indicated at the outset that the Swedish Presidency made significant progress.
Na początku pytania zauważyła pani, że szwedzka prezydencja zrobiła spory postęp.
EnglishWe wish to emphasise from the outset that we are in favour of the integration of Turkey.
Na początku pragniemy podkreślić, że jesteśmy za integracją Turcji.
EnglishThis was not obvious at the outset and it has been a long road to achieving this goal fully.
Nie było to na samym początku oczywiste, a do osiągnięcia tego celu prowadziła długa droga.
EnglishTo begin with, from the outset, a large majority in the Council was actually against this project.
Na wstępie znaczna część Rady była w gruncie rzeczy przeciwna projektowi.
EnglishIt was not easy at the outset: the situation was fairly confrontational.
Na początku nie było łatwo: sytuacja była dość konfrontacyjna.
EnglishIt goes without saying that they did not intentionally create a bad system at the outset.
Myślę, że jest oczywiste iż nie stworzyli celowo złego systemu.
EnglishIt is a result that my group can endorse, as we only ever wanted guidelines from the outset.
Jest to rezultat, który moja grupa może poprzeć, ponieważ od początku chodziło nam o wytyczne.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at the outset"

outset
Polish
the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at the moment przysłówek
at the end of the day
at the foot
at the peep of day
Polish