"at the office" po polsku

EN

"at the office" - polskie tłumaczenie

EN

at the office

volume_up
We tried to correct this in the Tabling Office, and it was corrected.
Próbowaliśmy to naprawić w biurze składania dokumentów i zostało to poprawione.
So what are these interruptions that happen at the office that don't happen at other places?
Więc co takiego przeszkadza nam w biurze i nigdzie indziej?
When's the last time you had three hours to yourself at the office?
Kiedy ostatnio mieliście dla siebie 3 godziny w biurze?

Przykłady użycia - "at the office" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHadovka Office Park Evropská 2590/ 33d CZ-160 00 Praha 6 Tel: + 420 267 292 111
Hadovka Office Park Evropská 2590/ 33d CZ- 160 00 Praha 6 Tel: + 420 267 292 111
EnglishTemporary Committee on Climate Change (extension of term of office): see Minutes
Komisja tymczasowa ds. zmian klimatycznych (przedłużenie mandatu): patrz protokół
EnglishPresident Hendrik Ilves took office as President of Estonia on 9 October 2006.
Prezydent Hendrik Ilves objął fotel prezydenta Estonii 9 października 2006 roku.
English(ET) Mr President, Madam President-in-Office of the Council, ladies and gentlemen.
(ET) Panie przewodniczący, urzędująca pani przewodnicząca Rady, panie i panowie!
EnglishA new European Commission takes office with José Manuel Barroso as its President.
Komisja Europejska rozpoczyna urzędowanie pod przewodnictwem José Manuela Barroso.
EnglishUlrike Guérot, Head of Berlin Office of the European Council on Foreign Relations
Ulrike Guérot, Dyrektorka Berlińskiego Biura European Council on Foreign Relations
EnglishMeteor Centre Office Park Sokolovskà 100/94 CZ-18600 Praha 8 Tel: +420 236 080300
Meteor Centre Office Park Sokolovskà 100/ 94 CZ- 18600 Praha 8 Tel: +420 236 080300
EnglishInformation from the German Foreign Office on the German French history book
Informacje niemieckiego MSZ na temat niemiecko-francuskiego podręcznika historii
EnglishI used to work as the director of the World Bank office in Nairobi for East Africa.
Kiedyś byłem dyrektorem biura Banku Światowego w Nairobi dla Afryki Wschodniej.
English(GA) Mr President, I welcome the response of the President-in-Office of the Council.
(GA) Panie przewodniczący! Z radością przyjąłem odpowiedź przewodniczącego Rady.
EnglishThe new Commission takes office with Jacques Delors, a Frenchman, as its president.
Rozpoczęcie urzędowania nowej Komisji pod przewodnictwem francuza Jaquesa Delorsa.
EnglishAnd as I left his office, he called me back and he said, "I think it's time.
Kiedy opuściłam gabinet zadzwonił do mnie i powiedział: "Myślę, że nadszedł czas.
English(EL) Mr President, I would like to thank the President-in-Office of the Council.
(EL) Panie przewodniczący! Chciałabym podziękować urzędującemu przewodniczącemu Rady.
EnglishI propose that we have a hearing in Parliament for all the candidates for this office.
Proponuję urządzić w Parlamencie wysłuchanie wszystkich kandydatów na ten urząd.
EnglishThe European Council may end his or her term of office by the same procedure.2.
Rada Europejska może zakończyć jego kadencję zgodnie z tą samą procedurą.2.
English(ES) President-in-Office, thank you very much for the information you have given me.
Panie urzędujący przewodniczący! Dziękuję panu bardzo za przekazane mi informacje.
EnglishThis is not about me personally but about the office of the President of Parliament.
Ta sprawa nie dotyczy mnie osobiście, lecz stanowiska przewodniczącego Parlamentu.
EnglishБългария Lundbeck Export A/S Representative Office EXPO 2000 Vaptzarov Blvd.
България Lundbeck Export A/ S Representative Office EXPO 2000 Vaptzarov Blvd.
EnglishFrançois Xavier Ortoli takes office as president of the European Commission.
François Xavier Ortoli rozpoczyna urzędowanie jako przewodniczący Komisji Europejskiej.
EnglishThat, Mr President, will remain an enduring milestone in your term of office.
Panie przewodniczący! To pozostanie trwałym kamieniem milowym pana kadencji.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at the office"

the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
office rzeczownik
office przymiotnik
at przyimek
at rzeczownik
Polish