"at the foot" po polsku

EN

"at the foot" - polskie tłumaczenie

EN

at the foot

volume_up
So here I am with the couple, the three of us shrinking at the foot of Calvary about to be up, you know.
Tak więc teraz już jestem razem z tą parą, jesteśmy tacy mali u stóp unoszącej się Kalwarii.

Przykłady użycia - "at the foot" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishLet us not forget that foot-and-mouth disease is still a serious problem in Brazil.
Nie zapominajmy, że pryszczyca jest w Brazylii w dalszym ciągu poważnym problemem.
EnglishMy son, walk not thou in the way with them; Refrain thy foot from their path:
Synu mójâ nie chodźże z nimi w drogę; zawściągnij nogi twojej od ścieżek ich.
EnglishThey are still well adrift at the foot of the demographic employment league.
Nadal błąkają się oni bez celu w ogonie demograficznej ligi w sferze zatrudnienia.
EnglishThere were markets in Africa before the colonialists stepped foot on the continent.
W Afryce istniały bazary na długo zanim kolonialiści postawili stopę na kontynencie.
EnglishNot just with the traditional foot, but also the leg, and even of the body.
Nie tylko za pomocą tradycyjnej stopy, ale również całej nogi, a nawet reszty ciała.
EnglishHe will not suffer thy foot to be moved: He that keepeth thee will not slumber.
Nie dopuści, aby się zachwiać miała noga twoja; nie drzemieć stróż twój.
EnglishThen shalt thou walk in thy way securely, And thy foot shall not stumble.
Tedy będziesz chodził bezpiecznie droga twoją, a noga twoja nie potknie się.
EnglishThy raiment waxed not old upon thee, neither did thy foot swell, these forty years.
Szata twoja nie wiotszała na tobie, i noga twoja nie napuchła przez te czterdzieści lat.
EnglishA shell exploded to the right of us, the jack slipped, the car fell on my foot.
Pocisk eksplodował na prawo od nas, podnośnik się ślizgnął, a samochód spadł na moją stopę.
EnglishMy foot standeth in an even place: In the congregations will I bless Jehovah.
Noga moja stanęła na równinie; w zgromadzeniach będę błogosławił Pana.
EnglishWhat you'll see, in fact, is that it's using that half circle leg as a distributed foot.
Zobaczycie, że faktycznie robot używa całych półkolistych nóg jako rozszerzonych stóp.
EnglishAnd here's the simple version of a foot for a new robot that I'll show you in a bit.
Tutaj mamy prostą wersję stopy nowego robota; pokażę go wam za chwilę.
EnglishWhen I said, My foot slippeth; Thy lovingkindness, O Jehovah, held me up.
Jużem był rzekł: Zachwiała się noga moja; ale miłosierdzie twoje, o Panie
EnglishIt's the ultimate distributed foot: its whole body in this case is acting like its foot.
To ekstremalny przykład zastępczej stopy: całe ciało spełnia jej zadania.
English(Applause) And so this is five-foot, five-inches of frost that she left behind.
(Oklaski) Stworzyła w ten sposób pięć stóp i pięć cali przymrozku.
EnglishIndustry does not want it, and the taxpayers are supposed to foot the bill.
Przemysł nie chce tego systemu, a rachunek mają niby pokryć podatnicy.
EnglishHe's 29 years old, very well-built, lean, he's six-foot, five, weighs 265 lbs., and he is down.
Ma 29 lat, dobrze zbudowany, szczupły, ma 195 cm, waży 120 kg, i został pokonany.
EnglishFinally, the question on all our minds is who should foot the bill?
I wreszcie pytanie, które zadajemy sobie wszyscy dotyczy tego, kto poniesie koszty?
EnglishI'm about to donate some money to the Remove My Foot From Your Ass Foundation.
Dam trochę pieniędzy organizacji Zabierz Moją Nogę Z Twojej Dupy.
EnglishTurn not to the right hand nor to the left: Remove thy foot from evil.
Nie uchylaj się na prawo ani na lewo; owszem, odwróć nogę twoję od złego.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at the foot"

the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
foot rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at the moment przysłówek
at the end of the day