"at the end of the day" po polsku

EN

"at the end of the day" - polskie tłumaczenie

EN

at the end of the day

volume_up
at the end of the day (też: in the end)
At the end of the day, ladies and gentlemen, progress is a question of ethics.
W końcu ostatecznie postęp jest tak naprawdę kwestią etyki.
For wine-growing farmers, it will be a bonus at the end of the day.
Ostatecznie będzie to też korzystne dla plantatorów winorośli.
Nevertheless, at the end of the day, the only solution comes through diplomacy and discussion.
Mimo to, ostatecznie jedynym rozwiązaniem jest dyplomacja i dyskusja.
At the end of the day, however, the main responsibility remains at national level.
Jednakże w ostatecznym rozrachunku odpowiedzialność spoczywa na szczeblu krajowym.
At the end of the day, this is about the safety of our children.
Przecież w ostatecznym rozrachunku chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci.
At the end of the day, we have to look to be self-sufficient.
W ostatecznym rozrachunku musimy dążyć do osiągnięcia samowystarczalności.
at the end of the day (też: in the end)
At the end of the day, it was never about figures, but about political will.
Koniec końców nigdy nie chodziło o liczby, lecz o wolę polityczną.
At the end of the day, I think we have done the best we can between Council, Parliament and Commission.
Koniec końców sądzę, że w Radzie, Parlamencie i Komisji zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy.
At the end of the day, it is not large enterprises that are affected by this arrangement, but many small farmers in rural areas.
Koniec końców, procedura ta nie będzie miała wpływu na duże przedsiębiorstwa, ale na wielu drobnych rolników z obszarów wiejskich.

Przykłady użycia - "at the end of the day" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAt the end of the day, however, the main responsibility remains at national level.
Jednakże w ostatecznym rozrachunku odpowiedzialność spoczywa na szczeblu krajowym.
EnglishBecause, at the end of the day, it could, if necessary by force, get its own way.
Ponieważ w każdej chwili mógł, w razie konieczności używając siły, postawić na swoim.
EnglishBut at the end of the day, how do we tell these robotic arms what to do?
Jednak pozostaje ostatnia kwestia, jak nakazać tym protezom co mają robić?
EnglishAt the end of the day, is there anything we can really do, or are we just talking?
Czy wobec tego naprawdę możemy coś zrobić, czy tylko tak debatować?
EnglishAt the end of the day, only an effective Europe can also be a social Europe.
W końcu tylko skuteczna Europa może być jednocześnie Europą socjalną.
EnglishBecause at the end of the day, dignity is more important to the human spirit than wealth.
Ponieważ w ostatecznym rozliczeniu dla człowieka godność ważniejsza jest niż bogactwo.
EnglishAt the end of the day, it was never about figures, but about political will.
Koniec końców nigdy nie chodziło o liczby, lecz o wolę polityczną.
EnglishAnd at the end of the day, these things make for a lifetime of challenge and reward.
A w końcu, te rzeczy rekompensują chwile wyzwań i wynagradzają je.
EnglishI think what we have, at the end of the day, is a reasonable compromise.
Uważam, że w ostatecznym rozrachunku otrzymaliśmy rozsądny kompromis.
EnglishAt the end of the day, we have to create an alliance with the United States.
Przecież i tak musimy stworzyć sojusz ze Stanami Zjednoczonymi.
EnglishAt the end of the day, this is about the safety of our children.
Przecież w ostatecznym rozrachunku chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci.
EnglishAt the end of the day, ladies and gentlemen, progress is a question of ethics.
W końcu ostatecznie postęp jest tak naprawdę kwestią etyki.
EnglishFinally, by the end of the day, we'd each picked about a quarter of a bag of cotton.
W końcu, pod koniec dnia, zebraliśmy po ćwierć worka bawełny.
EnglishBut at the end of the day we need to find a compromise between the various opinions.
W końcu jednak powinniśmy znaleźć kompromis dla tych opinii.
EnglishNevertheless, at the end of the day, the only solution comes through diplomacy and discussion.
Mimo to, ostatecznie jedynym rozwiązaniem jest dyplomacja i dyskusja.
EnglishAt the end of the day, we have to look to be self-sufficient.
W ostatecznym rozrachunku musimy dążyć do osiągnięcia samowystarczalności.
EnglishAt the end of the day, satisfied minorities are factors for stability in the countries of Europe.
Podsumowując, zadowolone mniejszości to czynniki stabilizujące sytuację w krajach Europy.
EnglishI think at the end of the day that it is a good day's work and the best we could have done.
Na koniec, sądzę, że jest to dobrze wykonana robota i stanowi ona wszystko, co mogliśmy zrobić.
EnglishThis usually happens by the end of the day (11:59 p.m. in the time zone you've selected for your account).
Następuje to zwykle na koniec dnia (23:59 w strefie czasowej wybranej dla konta).
EnglishIt is not a matter of whether the short sellers themselves lose out at the end of the day.
I nie chodzi o to, czy te podmioty ostatecznie poniosą straty.