"at the double" po polsku

EN

"at the double" - polskie tłumaczenie

EN

at the double {przysłówek}

volume_up

Przykłady użycia - "at the double" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe citizens of Europe suspect that double standards are being applied in this area.
Obywatele Europy obawiają się, iż stosowane są podwójne standardy w tej materii.
EnglishYou can rename a section by double-clicking the label and typing in a new name.
Aby zmienić nazwę sekcji, kliknij dwukrotnie jej etykietę i wpisz nową nazwę.
EnglishYour child should not take a double dose to make up for a forgotten individual dose.
Dziecko nie powinno przyjąć dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
EnglishThat, to my mind, is the analysis that we need to make of this double vote.
Moim zdaniem winniśmy przeprowadzić taką analizę nad tym podwójnym głosowaniem.
EnglishIn addition we also now have a High Representative, who will have a double hat.
Dodatkowo mamy teraz również wysoką przedstawiciel, która będzie pełnić dwie funkcje.
EnglishCan we realistically double the effectiveness of our screening throughout Europe?
Czy możemy realnie podwoić skuteczność badań przesiewowych w całej Europie?
EnglishHowever, it is nothing new for the European Union to apply double standards.
Stosowanie przez Unię Europejską podwójnych standardów nie jest niczym nowym.
EnglishIf you forget to use ADVATE Do not inject a double dose to make up for a forgotten dose.
Należy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
EnglishA new Treaty that is going to double the scope of Parliament's codecision.
Nowy Traktat podwoi zakres kompetencji Parlamentu w zakresie współdecydowania.
EnglishOne of the most important tasks would be to put an end to 'double regulation'.
Jednym z najważniejszych zadań będzie zlikwidowanie "podwójnej regulacji”.
EnglishTo me, ladies and gentlemen, this represents an outrageous double standard.
Dla mnie, Panie i Panowie, to nic innego jak skandaliczne podwójne standardy.
EnglishAntinuclear antibodies (ANA)/ Anti-double-stranded DNA (dsDNA) antibodies:
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) / Przeciwciała przeciwko dwuniciowemu DNA (dsDNA):
EnglishScientists admit that this figure could double over the next 20 years.
Naukowcy przyznają, że w najbliższych 20. latach liczba ta może ulec podwojeniu.
EnglishThirdly and finally, we should put an end to our policy of double standards.
Wreszcie po trzecie, powinniśmy skończyć z polityką podwójnych standardów.
EnglishAs for the concrete grid facade, new windows have been put in with double glazing.
W elewacji z kraty betonowej umieszczono nowe okna z podwójnymi szybami.
EnglishYou and I know that you will get double the effect in your Member States.
I ja, i państwo wiemy, że podwoimy efekty osiągane w państwach członkowskich.
EnglishYour Presidency, just like your government, represents the politics of double standards.
Pańska prezydencja, podobnie jak rząd, reprezentuje politykę podwójnych standardów.
EnglishWe cannot condone double standards.
Nie może być tak, - i w pełni podzielam tutaj wszystkie głosy, - że są podwójne standardy.
EnglishThe main idea is to double the national threshold for de minimis aid to the sector.
Głównym a mierzeniem jest podwojenie krajowego progu pomocy de minimis dla tego sektora.
EnglishThe cost of some medicines in Malta is double or even more than the cost in Europe.
Koszt niektórych leków na Malcie przekracza nieraz ponad dwukrotnie ich koszt w Europie.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at the double"

the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
double rzeczownik
double przymiotnik
Polish
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at the moment przysłówek