"at the bottom of the sea" po polsku

EN

"at the bottom of the sea" - polskie tłumaczenie

EN

at the bottom of the sea

volume_up
at the bottom of the sea (też: on the seabed)
And I really love hearing about all these species at the bottom of the sea.
Kocham słuchać o tych żyjątkach na dnie morza.
The wreck is now at the bottom of the sea along with 42 500 tonnes of scrap whose nature and potential for pollution is unknown.
Obecnie wrak znajduje się na dnie morza, wraz z 42 500 tonami złomu, którego rodzaj i potencjał zanieczyszczenia jest nieznany.

Przykłady użycia - "at the bottom of the sea" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMeanwhile, the oil gushing from the bottom of the sea destroyed all living creatures.
Przez ten czas ropa buchająca z dna morza zniszczyła wszystkie żywe stworzenia.
EnglishBehold, he spreadeth his light around him; And he covereth the bottom of the sea.
Jako rozciąga nad nim światłość swoję, a głębokości morskie okrywa?
EnglishMost of the earthquakes and volcanoes are in the sea, at the bottom of the sea.
Bioróżnorodnością ocean przewyższa miejscami las deszczowy.
EnglishAnd I really love hearing about all these species at the bottom of the sea.
Kocham słuchać o tych żyjątkach na dnie morza.
EnglishIn addition, chemical weapons from the Second World War lurking at the bottom of the sea also represent a danger.
Ponadto broń chemiczna z drugiej wojny światowej ukryta w głębi morza także stanowi zagrożenie.
EnglishWhat we caught, I know now, is the bottom of the sea. ~~~ And 90 percent of our catch were sponges, other animals that are fixed on the bottom.
Teraz już wiem, że złowiliśmy morskie dno. 90% tego co złowiliśmy, to gąbki i inne zwierzęta żyjące na dnie.
EnglishThe wreck is now at the bottom of the sea along with 42 500 tonnes of scrap whose nature and potential for pollution is unknown.
Obecnie wrak znajduje się na dnie morza, wraz z 42 500 tonami złomu, którego rodzaj i potencjał zanieczyszczenia jest nieznany.