"at the airport" po polsku

EN

"at the airport" - polskie tłumaczenie

EN

at the airport

volume_up
And also, I discovered in Logan airport, ~~~ this was, like, calling out to me.
Odkryłem również, że na lotnisku Logan coś jakby mnie nawoływało.
The shortcomings identified in personal data protection and at Bratislava airport have been remedied.
Niedociągnięcia dotyczące ochrony danych na lotnisku w Bratysławie zostały usunięte.
I thought, God, that is the coolest thing I've ever seen at an airport.
Pomyślałem, Boże, to jest najfajniejsza rzecz jaką kiedykolwiek widziałem na lotnisku.

Przykłady użycia - "at the airport" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSo if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
Jeżeli lecę samolotem przez 12 godzin, wówczas widzisz lotnisko, z którego wyleciałem.
EnglishLet me share an example with you: Birmingham airport in my constituency.
Przedstawię państwu przykład - port lotniczy Birmingham w moim okręgu wyborczym.
EnglishIn 2012, the new Berlin airport Berlin-Brandenburg will be opened in Schönefeld.
W 2012 roku zostanie otwarte nowe lotnisko Berlin Brandenburg International w Schönefeld.
EnglishPassengers see these strict airport controls as a violation of their rights.
Pasażerowie postrzegają te rygorystyczne kontrole na lotniskach jako naruszenie ich praw.
EnglishIt may be that the recent Bratislava nightmare will be repeated at another European airport.
Być może niedawny koszmar z Bratysławy powtórzy się na innym europejskim lotnisku.
EnglishThe question about what to do with the airport is still unanswered.
Nierozwiązane pozostaje pytanie, co należy zrobić z budynkiem portu lotniczego.
EnglishI thought, God, that is the coolest thing I've ever seen at an airport.
Pomyślałem, Boże, to jest najfajniejsza rzecz jaką kiedykolwiek widziałem na lotnisku.
EnglishThe directive aims to increase transparency and the principles of collecting airport charges.
Dyrektywa ma na celu zwiększenie przejrzystości i zasad poboru opłat lotniskowych.
EnglishAnd also, I discovered in Logan airport, ~~~ this was, like, calling out to me.
Odkryłem również, że na lotnisku Logan coś jakby mnie nawoływało.
English. ~~~ He had to go home and get cleaned up to get to the airport.
Musiał wrócić do domu, doprowadzić się do porządku i samodzielnie dotrzeć na lotnisko.
EnglishAnd that was at the time that we sought to redesign, reinvent the airport.
W tamtym czasie poszukiwaliśmy sposobu na przeprojektowanie lotniska.
EnglishMy group believes that, where this is the case, airport charges need to be regulated.
Moja grupa uważa, że tam, gdzie to ma miejsce, opłaty lotniskowe powinny podlegać regulacji.
EnglishIt will also simplify disputes between airport users and airport operators.
Dyrektywa uprości także postępowania sporne pomiędzy użytkownikami portów a ich operatorami.
EnglishMy new husband, and the vodka cranberry, which cost $10. 50 at the freakin ' airport bar...
Nowy mąż i wódka z żurawiną, która kosztowała 10. 5 dolara na tym pieprzonym lotnisku...
EnglishYou come into this major airport, and they simply have a B. I mean, how nice is that?
Trafiasz na to główne lotnisko, a tutaj mają po prostu literę B. Myślę, jakie to miłe, prawda?
EnglishOur action plan focuses on developing a coherent global airport policy.
Nasz plan działania skupia się na opracowaniu spójnej globalnej polityki portów lotniczych.
EnglishWith regard to airport capacity, it is clear that we need a global outlook.
Odnośnie do przepustowości portów lotniczych, jasne jest, że potrzebujemy globalnego podejścia.
EnglishWe do not want the European Union to be a massive airport structure.
Nie chcemy, by Unia Europejska stała się olbrzymią strukturą lotniskową.
EnglishI condemn the attack on Domodedovo Airport and offer my condolences to the families of the victims.
Potępiam atak na lotnisko Domodiedowo i przekazuję kondolencje rodzinom ofiar.
EnglishFinal prices for flights must now include fares, taxes, airport charges and other charges.
Ostateczne ceny lotów muszą odtąd zawierać taryfy, podatki, opłaty lotniskowe i inne koszty.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at the airport"

airport rzeczownik
the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at the moment przysłówek
at the end of the day
at the foot