"at that place" po polsku

EN

"at that place" - polskie tłumaczenie

PL
EN

at that place {przysłówek}

volume_up
at that place (też: out there, over there, there, thereat, thither, yon)
That there is the drama, the tragedy that is currently taking place in that region.
Na tym właśnie polega tragedia, która obecnie tam się rozgrywa.
And it's known for prostitution, violence, drugs: a hard place to grow up.
. ~~~ Trudno tam dorastać.
I think that is the right place to deal with this matter.
Myślę, że tam jest właściwe miejsce dla zajmowania się tymi zagadnieniami.

Przykłady użycia - "at that place" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt was finding my place and the huge responsibility that comes with connection.
Odnalezienie własnego miejsca i wielka odpowiedzialność przychodzą z łącznością.
EnglishHis roots are wrapped about the [stone] -heap, He beholdeth the place of stones.
Nad ródłem splątają się korzenie jego, i na miejscu kamienistem rozkłada się.
EnglishIt will place basic infrastructure and important skills at the EU's full disposal.
Dadzą one do pełnej dyspozycji UE podstawową infrastrukturę i ważne umiejętności.
EnglishThe principle of 'equal pay for equal work in the same place' must be guaranteed.
Należy zagwarantować zasadę "równej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu”.
EnglishThey review regulations to be put into place to avoid intra-community dumping.
Eksperci analizują, jakie przepisy pozwolą uniknąć dumpingu wewnątrzwspólnotowego.
EnglishEveryday, people from neighbouring countries choose Luxembourg as their work place.
Każdego dnia do pracy w Luksemburgu przyjeżdżają ludzie z sąsiadujących państw.
English(NL) Any euphoria about the second referendum in Ireland is totally out of place.
(NL) Jakakolwiek euforia z powodu drugiego referendum jest zupełnie nie na miejscu.
EnglishThis means that concentrating solely on CO2 will not make the world a better place.
Oznacza to, że koncentracja wyłącznie na kwestii CO2 nie zmieni świata na lepsze.
EnglishThe strategic framework is in place in both the military and the civilian spheres.
Ramy strategiczne istnieją zarówno w zakresie działań wojskowych, jak i cywilnych.
EnglishThe attacks are taking place to a large extent in Muslim states, but not only there.
Ataki te w znacznym stopniu mają miejsce w krajach muzułmańskich, ale nie tylko.
EnglishThe vote on this item will take place on Wednesday, 16 January 2008 at 12 noon.
Głosowane nad tym punktem odbędzie się w środę, 16 stycznia 2008 r., o godz. 12:00.
EnglishWe - myself included - were also at Ljubljana when the Serbian air raids took place.
My - również ja osobiście - także byliśmy w Lublanie w czasie serbskich nalotów.
EnglishI know the European Parliament would like this revision to take place quite soon.
Wiem, że Parlament Europejski chciałby, aby przegląd ten odbył się jak najszybciej.
EnglishIf you see blood in the syringe, remove the needle and put it in another place.
Jeżeli w strzykawce będzie widoczna krew, wyjąć igłę i wbić w innym miejscu.
EnglishEurope is not the same place it was 50 years ago, and nor is the rest of the world.
W ciągu minionego pięćdziesięciolecia zmieniła się Europa i zmienił się świat.
EnglishI would urge it to abandon that measure: it has no place in the European Union.
Wzywam do zrezygnowania z tych działań: nie ma dla nich miejsca w Unii Europejskiej.
EnglishI do not think that such statements have any place in a European Parliament text.
Nie uważam, aby teksty Parlamentu Europejskiego były miejscem na takie stwierdzenia.
EnglishNeatly, we see how the American's place is always in the wrong in this House.
Widzimy więc wyraźnie, że w oczach naszej Izby postawa Amerykanów jest zawsze zła.
English(SV) Madam President, the USA's trade embargo has been in place for almost 50 years.
(SV) Pani przewodnicząca! Amerykańskie embargo na handel trwa od niemal 50 lat.
EnglishEnter the just place name or the place name and the region where it resides.
Wpisz samą nazwę miejsca lub nazwę miejsca i region, w którym się ono znajduje.

Synonimy (angielski) dla "at that place":

at that place

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at that place"

place rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
that zaimek