"at sunset" po polsku

EN

"at sunset" - polskie tłumaczenie

EN

at sunset

volume_up
You fought by day, then it was sunset, so everyone went back home.
Walczyło się za dnia, o zachodzie słońca wszyscy szli do domów.
When I am driving down a road at sunset all I can think is, this is almost as beautiful as my games are.
Prowadząc samochód o zachodzie słońca mogę jedynie myśleć, że wygląda to prawie tak pięknie jak w moich grach.

Przykłady użycia - "at sunset" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPolyethylene glycol Polysorbate 80 Yellow #6/ Sunset Yellow FCF Aluminium Lake (E110)
Glikol polietylenowy Polisorbat 80 Żółcień nr 6 / Żółcień pomarańczowa (E110)
EnglishContains sunset yellow (E 110) (see leaflet for further information)
Zawiera żółcień pomarańczową (E110); więcej informacji znajduje się w ulotce.
EnglishContains sunset yellow (E 110) (see leaflet for further information)
Zawiera żółcień pomarańczową (E 110) (Szczegółowe informacje – patrz ulotka)
EnglishAnhydrized liquid sorbitol – glycerol blend Sunset yellow (E110)
mieszanina bezwodnego płynnego sorbitolu i glicerolu żółcień pomarańczowa (E110)
EnglishThe tablets also contain Sunset yellow (E110) as a colourant.
Tabletki zawierają również żółcień pomarańczową (E110) jako substancję barwiącą.
EnglishAlcohol (43 % v/ v) Polyoxyl 35 Castor Oil Sunset Yellow (E110)
Alkohol (43 % v/ v) Polioksyetylenowany olej rycynowy 35 Żółcień pomarańczowa (E110)
EnglishSee Section 2 for important information about the ingredient, sunset yellow FCF (E110).
Ważne informacje o jednym ze składników leku, żółcieni pomarańczowej FCF (E110), patrz punkt 2.
EnglishKivexa contains the azo colouring agent sunset yellow, which may cause allergic reactions.
Kivexa zawiera barwnik azowy – żółcień pomarańczową, który może powodować reakcje alergiczne.
EnglishEach ml of oral solution contains 0.4 mg Sunset Yellow (E110).
Jeden ml roztworu do podawania doustnego zawiera 0, 4 mg żółcieni pomarańczowej (E110).
EnglishYou fought by day, then it was sunset, so everyone went back home.
Walczyło się za dnia, o zachodzie słońca wszyscy szli do domów.
EnglishNorvir contains the colouring agent sunset yellow (E110) which may cause allergic reactions.
Norvir zawiera barwnik azowy – żółcień pomarańczową (E110), który może wywoływać reakcje alergiczne.
EnglishI should like to address a number of specific questions, such as the comment on the sunset clause.
Chcę odpowiedzieć na szereg konkretnych pytań, takich jak uwaga dotycząca klauzuli wygaśnięcia.
EnglishThe capsule shell includes sunset yellow FCF (E110) which may cause allergic reactions.
Otoczka kapsułki zawiera barwnik żółcień pomarańczową FCF (E110), który może wywoływać reakcje uczuleniowe.
EnglishColouring agents sunset yellow FCF (E110), E171, E129 and E172.
Barwniki, żółcień pomarańczowa FCF (E110), E171, E129 i E172.
EnglishPREZISTA tablets contain sunset yellow FCF (E110) which may cause an allergic reaction.
Tabletki PREZISTA zawierają żółcień pomarańczową FCF (E110), która może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EnglishSome of the Member States are proposing a sunset clause.
Niektóre z państw członkowskich proponują klauzulę wygaśnięcia.
EnglishAdditionally the 100 mg capsule shell contains sunset yellow FCF (E110) and allura red (E129).
Ponadto otoczka kapsułek 100 mg zawiera barwniki - żółcień pomarańczową FCF (E110) i czerwień Allura (E129).
EnglishMacrogol 3350 Polyvinyl alcohol Talc Titanium dioxide (E171) Sunset yellow (E110) aluminium lake.
Makrogol 3350 Alkohol poliwinylowy Talk Ditlenek tytanu (E171) Żółcień pomarańczowa (E110) aluminiowy lak.
EnglishSunset yellow (E110) may cause allergic reactions.
Barwnik Sunset Yellow (E110) może powodować reakcje uczuleniowe.
EnglishOlanzapine Teva 15 mg contains 0.2 mg sunset yellow lake (E110) and may cause allergic reactions.
Olanzapine Teva 15 mg zawiera 0, 2 mg laku żółcieni pomarańczowej (E110) i może powodować reakcje alergiczne.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at sunset"

sunset rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at once przysłówek
at length
at a glance przysłówek
at that time przysłówek
Polish