"at school" po polsku

EN

"at school" - polskie tłumaczenie

EN

at school

volume_up
The appearance of the Carabinieri at the school was intolerable.
Nie można tolerować sytuacji, gdy karabinierzy zjawiają się w szkole.
At Green School, the children are smiling -- an unusual thing for school, especially for me.
W Zielonej Szkole, dzieci się uśmiechają -- niezwykła rzecz w szkole, szczególnie dla mnie.
European financial support for school fruit is therefore important.
Istotne jest zatem europejskie poparcie dla programu owoców w szkole.

Przykłady użycia - "at school" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBut, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.
Ale, żeby już nie przedłużać, rzuciłem szkołę, aby podjąć karierę karykaturzysty.
EnglishThe quality of the school environment and teaching are prerequisites to efficiency.
Jakość środowiska szkolnego i nauczania ma podstawowe znaczenie dla skuteczności.
EnglishAnd some people say it's because, in 9th grade, boys start dropping out of school.
Niektórzy mówią, że to dlatego, że w 9. ~~~ klasie chłopcy zaczynają rzucać szkołę.
EnglishOne of my girlfriends in graduate school, Marie, said, "Kim, I figured it out.
Jedna z moich przyjaciółek z uniwersytetu, Marie, powiedziała: "Kim, rozgryzłam to.
EnglishEffective education in the home and in school from primary school up is paramount.
Kluczowe znaczenie ma skuteczna edukacja domowa i szkolna już od szkoły podstawowej.
EnglishEverything I'm going to present to you was not in my textbooks when I went to school.
Tego wszystkiego, co zobaczycie nie było w podręcznikach, gdy chodziłem do szkoły.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Euro School > Find the security features!
Navigation Path: Home > Euro > Akademia Euro > Znajdź zabezpieczenia!
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Euro School > Where‘s the coin from?
Navigation Path: Home > Euro > Akademia Euro > Z jakiego kraju jest ta moneta?
EnglishI skipped school often and dreamed of becoming a sailor during those days.
Często urywałam się ze szkoły i marzyłam o byciu marynarzem w tamtych czasach.
EnglishI sold sunglasses, when I was in school, to all the kids in high school.
Jako uczeń sprzedawałem okulary przeciwsłoneczne wszystkim dzieciakom z liceum.
EnglishIn a school report, these figures would be interpreted as a fail, a downright fail.
W szkolnym opracowaniu takie dane zostałyby określone jako porażka, całkowita porażka.
EnglishIn the last school year, there were 411 such pupils enrolled in the European Schools.
W minionym roku szkolnym uczniów takich, zapisanych do szkół europejskich, było 411.
EnglishBut about school, if you could sneak in a couple hours ' sleep, you'd catch up.
A wracając do szkoły, gdybyś trochę więcej czasu poświęcił nauce to podgoniłbyś materiał.
EnglishThe report compares the right to the Internet with the right to attend school.
Sprawozdanie porównuje prawo do dostępu do Internetu z prawem do uczęszczania do szkoły.
EnglishWe've started many programs just to make sure that the child comes to school.
Uruchomiliśmy wiele programów, by zachęcić dzieci do chodzenia do szkoły.
EnglishAn interview about fruit, large school classes and learning German in Namibia.
Rozmowa o owocach, dużych klasach i nauce języka niemieckiego w Namibii.
EnglishBut unfortunately that looked like a school reunion of professional teenagers.
To niestety wyglądało jak jakieś spotkanie klasowe pracującej młodzieży.
EnglishThis is rockstars talking about teachers they had lusted after in school.
To jest o gwiazdach roka rozmawiających o nauczycielach, których pragnęli w szkole.
English(Laughter) This was being sold to high school administrators for 900 dollars a piece.
(Śmiech) Sprzedawano to dyrektorom szkół średnich za 900 dolarów od sztuki.
EnglishIn almost all EU countries pre-school facilities have been closing down in recent years.
Prawie w każdym państwie UE w ostatnich latach zamykano placówki przedszkolne.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at school"

school rzeczownik
school przymiotnik
Polish
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at once przysłówek
at length
Polish
at a glance przysłówek