"at other times" po polsku

EN

"at other times" - polskie tłumaczenie

EN

at other times [przykład]

volume_up
at other times

Przykłady użycia - "at other times" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBut other times they're not, and you have only probabilities for different outcomes.
Ale w innych nie są i mamy tylko prawdopodobieństwa dla różnych możliwości.
EnglishAnd Jehovah came, and stood, and called as at other times, Samuel, Samuel.
Potem przyszedł Pan, i stanął a zawołał jako i pierwszy i drugi raz: Samuelu, Samuelu
EnglishOther times, at best, it can be a cause of uncertainty and can damage business.
W pozostałych przypadkach mogą być w najlepszym razie źródłem niepewności i szkodzić interesom.
EnglishPsychologists say that aggression is much more prevalent during the crisis than at other times.
Psychologowie twierdzą, że agresja jest dużo bardziej powszechna w czasach kryzysu.
EnglishThis subject is so important that we need to talk about it at other times as well.
Zagadnienie to jest na tyle istotne, że powinniśmy o nim rozmawiać również o innych porach dnia.
EnglishSometimes calmer, at other times violent, this crisis has no end.
Nie widać końca kryzysu, który czasem jest łagodniejszy, a czasem gwałtowny.
EnglishMore than at other times, Europe today needs to be competitive and needs innovation.
Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, Europa musi być konkurencyjna i potrzebuje innowacji.
EnglishI have brought in a piece of this iron curtain to Parliament - as I have many other times.
Przyniosłem fragment tej kurtyny dziś do Parlamentu, jak robiłem to już wiele razy wcześniej.
EnglishAnd he awoke out of his sleep, and said, I will go out as at other times, and shake myself free.
A ocuciwszy się ze snu swego, rzekł: Wynijdę jako i pierwej, a wybiję się; a nie wiedział, że Pan odstąpił od niego.
EnglishAt other times, however, it arrives unobtrusively.
Przy innych zaś okazjach nadchodzi ona niepostrzeżenie.
EnglishA trail marked at times by victory, at other times by defeat, but which is leading us inevitably to ruin'.
Drodze, na której czasem odnosi się zwycięstwo, czasem porażkę, lecz która nieuchronnie prowadzi nas do ruiny”.
EnglishSometimes you feel comfortable just sitting around and doing nothing, but other times you want to do more to make a change in society.
Czasami dobrze jest siedzieć i nic nie robić, ale czasem można coś zrobić aby coś zmienić.
EnglishSometimes, those emails might just be spam, but other times, those emails might secretly contain harmful malware.
Czasami takie wiadomości są po prostu spamem, ale w innych przypadkach mogą zawierać ukryte złośliwe oprogramowanie.
EnglishTherefore these events were inevitable, particularly if you go back to other events or other times before the 11th.
Dlatego wydarzenia te były nieuniknione, szczególnie jeśli przypomnimy sobie inne wydarzenia i inne czasy sprzed 11-tego.
EnglishOther times, it's not even my stories.
EnglishWe failed three other times.
EnglishWe parse it out on an as-needed basis, sometimes for very good reasons, other times just because we don't understand the gaps in our lives.
Analizujemy ją tylko na tyle, ile to niezbędne, często z bardzo dobrych powodów, czasem przez niezrozumienie braków w naszym życiu.
EnglishSometimes it is better to take the path of incentives, other times it is better to take the path of sanctions.
EnglishSometimes this is achieved by way of treaties, and at other times by precedent.
Jak widać Komisji jest łatwo ograniczyć - czasem traktatowo, czasem przez praktykę - kompetencje państw członkowskich.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at other times"

times rzeczownik
other przymiotnik
Polish
other zaimek
Polish
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at all times
at odd times