"at one point" po polsku

EN

"at one point" - polskie tłumaczenie

EN

at one point

volume_up
At one point in the future, these policies should be merged.
W pewnym momencie oba te obszary polityki powinny się ze sobą zejść.
At one point, your screen is filled up with leaves.
W pewnym momencie ekran zakryją liście.
At one point, it looked like the eurozone and the EU might not make it to 2020 as an entity.
W pewnym momencie wyglądało na to, że eurostrefa i UE mogą nie dotrwać do 2020 roku jako całość.

Przykłady użycia - "at one point" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFinally, in the debate on this subject, I believe that one point has been missed.
Kończąc powiem, że uważam, że w tej debacie nie zwróciliśmy uwagi na jeden aspekt.
EnglishAs politicians, we must all be clear on one point: people do not like the State.
Jako politycy musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ludzie nie lubią państwa.
EnglishWe did wonder at one point later on whether we had actually done the right thing.
Później zastanawialiśmy się w pewnej chwili, czy rzeczywiście postąpiliśmy słusznie.
EnglishGiven the small amount of time available, I can unfortunately only look at one point.
Mam niewiele czasu na wypowiedź, mogę więc niestety poruszyć tylko jedną kwestię.
EnglishSpecifically on the subject of the authentic act, I think one point needs to be clarified.
Uważam, że zwłaszcza w zakresie aktów urzędowych należy wyjaśnić jedną rzecz.
EnglishVideo: Narrator: An event seen from one point of view gives one impression.
Video: Narrator: Wydarzenie obserwowane z jednego punktu widzenia stwarza jedno wrażenie.
EnglishIn the short time I have to speak, I should like to underline one point.
W krótkim czasie, w jakim muszę się wypowiedzieć, chciałabym podkreślić jedną kwestię.
EnglishThere is one point which we need to be clear about: thoroughness is more important than speed.
Jedno musimy sobie powiedzieć wyraźnie: dokładność jest ważniejsza od szybkości.
English(SV) Mr President, as I only have one minute, I will just mention one point.
(SV) Panie Przewodniczący! Ponieważ mam tylko jedną minutę, wspomnę tylko o jednej sprawie.
EnglishOne point is the development of thriving, sustainable agriculture.
Jednym z aspektów jest rozwój dobrze prosperującego, zrównoważonego rolnictwa.
EnglishMadam President, there is one point I would particularly like to praise the rapporteur for.
Pani przewodnicząca! Chciałabym szczególnie pochwalić sprawozdawczynię za jedną rzecz.
EnglishOne point in particular was mentioned: the human rights situation in Kazakhstan.
Wspomniano w szczególności o jednej kwestii: sytuacji pod względem praw człowieka w Kazachstanie.
EnglishBefore we proceed to the vote itself, there is just one point which I would like to make.
Zanim przejdziemy do głosowania, chciałbym jeszcze o czymś powiedzieć.
EnglishHowever, I must make one point which I feel is important for the future.
Muszę jednakże wspomnieć o jednej, istotnej dla przyszłości, sprawie.
EnglishNonetheless, I would like to insist on one point: obstacles to young people's mobility.
Niemniej jednak chciałabym podkreślić jeden aspekt: przeszkody dla mobilności młodych ludzi.
EnglishAt one point she told us how nice things were since the Berlin wall had come down.
Wtedy ona stwierdziła, że piękne czasy nastały po upadku muru.
English(7) Hold the OPC (One-Point-Cut) ampoule with the blue point upwards.
(7) Uchwycić ampułkę tak, aby niebieski punkt był skierowany ku górze.
EnglishOne point that we are absolutely unable to accept is the rejection of service concessions.
Sprawą, która jest dla nas całkowicie nie do przyjęcia, jest odrzucenie koncesji na usługi.
EnglishI must also highlight one point on which my group and I disagree with the rapporteur.
Muszę także podkreślić jedną kwestię, w której moja grupa i ja nie zgadzamy się ze sprawozdawcą.
EnglishAnd I'm standing up here because at one point I'm going to show you just how early this technology is.
A stoję tutaj ponieważ w pewnym momencie pokażę wam jak nowa jest ta technologia.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at one point"

one rzeczownik
one zaimek
one liczebnik
Polish
one przymiotnik
Polish
at przyimek
at rzeczownik
Polish