"at noon" po polsku

EN

"at noon" - polskie tłumaczenie

EN

at noon

volume_up
The vote on the report by Mr Leichtfried will take place tomorrow at noon.
Głosowanie nad sprawozdaniem pana posła Leichtfrieda odbędzie się jutro w południe.
(The sitting was suspended at 11.40 pending voting time and resumed at noon)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.40 w czasie głosowania i wznowione w południe)
The vote will take place on Thursday, 12 March 2009 at 12 noon.
Głosowanie odbędzie się w czwartek, 12 marca 2009 r. o godz. 12:00 w południe.

Przykłady użycia - "at noon" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe vote on this item will take place on Wednesday, 16 January 2008 at 12 noon.
Głosowane nad tym punktem odbędzie się w środę, 16 stycznia 2008 r., o godz. 12:00.
EnglishWe will be adjourning very shortly today and we will not start the voting until 12 noon.
Zaraz będziemy mieli przerwę, a głosowanie rozpoczniemy dopiero po godz. 12.00.
EnglishThe vote on the report by Mr Leichtfried will take place tomorrow at noon.
Głosowanie nad sprawozdaniem pana posła Leichtfrieda odbędzie się jutro w południe.
EnglishThe vote will take place tomorrow, Thursday 4 December 2008 at 12 noon.
Głosowanie odbędzie się jutro, w czwartek 4 grudnia 2008 r. o godz. 12.00.
EnglishMarcello, on the other hand, is sort of a lazy guy, but he's not due at work until about noon.
Marcello, z drugiej strony jet typem lenia, choć nie musi pracować aż do południa.
English(The sitting was suspended at 11.40 pending voting time and resumed at noon)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.40 w czasie głosowania i wznowione w południe)
EnglishThe vote will take place on Thursday, 12 March 2009 at 12 noon.
Głosowanie odbędzie się w czwartek, 12 marca 2009 r. o godz. 12:00 w południe.
English(The sitting was suspended at 11.23 a.m. pending voting time and resumed at 12 noon)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.23 na czas głosowań i wznowione o godzinie 12.00)
English(The sitting was suspended at 11.55 a.m. pending voting time and resumed at 12 noon)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.55 i wznowione o godz.
EnglishThe vote will take place on Thursday 4 December from 12 noon onwards.
Głosowanie odbędzie się w czwartek, 4 grudnia, począwszy od godz. 12.00.
English. – 12 noon (“AM”) Afternoon: 2.30 – 4 p.m. (“PM”)
Sesja poranna (AM): 10.30 – 12.00 Sesja popołudniowa (PM): 14.30 – 16.00
EnglishThe vote will take place tomorrow, Friday, 24 April 2009, at 12 noon.
Głosowanie odbędzie się jutro, w piątek 24 kwietnia 2009 r. w południe.
English(The sitting was suspended at 12 noon pending voting time and resumed at 12.05 p.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12.00 w czasie głosowania i wznowione o godz. 12.05).
English(The sitting was suspended at 11.20 a.m. and resumed at 12.00 noon)
(La sesión, suspendida a las 11.20 horas, se reanuda a las 12.00 horas)
EnglishAs of noon today, we had received 22 replies from the Member States.
Dziś do południa otrzymaliśmy 22 odpowiedzi od państw członkowskich.
EnglishThe vote will take place on Tuesday 18 November 2008 at 12 noon.
Głosowanie odbędzie się we wtorek 18 listopada 2008 roku, o godz. 12.00.
EnglishThe skeletal remains from that period have shown that they were grinding grain morning, noon and night.
Pozostałości ówczesnych szkieletów świadczą o tym, że mieliły ziarno dniem i nocą.
EnglishThe vote will take place on Wednesday, 16 January 2008, at 12 noon.
Głosowanie odbędzie się w środę, 16 stycznia 2008 r., o godz. 12:00.
EnglishThe vote will take place at 12 noon on Tuesday, 24 November 2009.
Głosowanie odbędzie się we wtorek 24 listopada 2009 r. o godz. 12.00.
English(The sitting was suspended at 11.45 a.m. and resumed at 12.00 noon)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.45 i wznowione o godz.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at noon"

noon rzeczownik
Polish
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at once przysłówek
at length
at a glance przysłówek
at that time przysłówek
Polish