"at my place" po polsku

EN

"at my place" - polskie tłumaczenie

PL
EN

at my place [przykład]

volume_up
at my place
Would you like to watch a movie at my place?
Może obejrzymy u mnie film?

Przykłady użycia - "at my place" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt was finding my place and the huge responsibility that comes with connection.
Odnalezienie własnego miejsca i wielka odpowiedzialność przychodzą z łącznością.
English”If the Berlin Wall hadn’t gone down, I’d still be heating my place with coal.”
„Gdyby mur nie upadł, musiałabym po dziś dzień ogrzewać mieszkanie węglem.”
EnglishIf the Secretariat takes my place, they will follow their list.
Dopiero gdy moje miejsce zajmie Sekretariat, będzie mógł kierować się swoją.
EnglishNow my place is 90,000 people who are respecting each other, who are not fighting.
Teraz w moim obozie mieszka 90 tysięcy ludzi, którzy nawzajem się szanują, którzy nie walczą między sobą.
EnglishHe hangs out at my place because there's garbage there.
Kręci się koło mojego domu i grzebie w moich śmieciach.
EnglishYou might think that it is not my place to say this.
Może państwo myślicie, że nie mam prawa tego mówić.
EnglishI will go and return to my place, till they acknowledge their offence, and seek my face: in their affliction they will seek me earnestly.
Pójdę, wrócę się do miejsca mego, aż się winnymi dadzą a szukać będę oblicza mojego.
EnglishThe one thing that never happens in my doctor's office: They never ask me about my place history.
Jest jedna rzecz, która nigdy nie miała miejsca w gabinecie mojego lekarza: Nigdy nie pytano się mnie o historię mojego zamieszkania.
EnglishPam, look, my place is very small.
EnglishWould you like to watch a movie at my place?
EnglishI do not think it is my place as an MEP to tell those involved in the performing arts how they should regulate their own affairs.
Nie sądzę, żebym jako poseł do PE mógł mówić osobom zajmującym się sztukami widowiskowymi, jak powinny regulować swoje sprawy.
EnglishI was thinking about my place in the universe, and about my first thought about what infinity might mean, when I was a child.
Myślałam o swoim miejscu we wszechświecie i o swojej pierwszej myśli o tym, co może oznaczać nieskończoność, kiedy byłam dzieckiem.
EnglishBut I found my place.
EnglishI succeeded in my place.
EnglishMy place or yours?
EnglishI was an outsider who had come back to Iran to find my place, but I was not in a position to be critical of the government or the ideology of the Islamic Revolution.
Byłam outsiderką, która powróciła do Iranu, by znaleźć swoje miejsce, ale nie zamierzałam krytykować rządu, czy ideologii islamskiej rewolucji.
EnglishNow I have learned that my place is not just in the West or in Africa, and I'm still searching for my identity, but I saw Ghana create democracy better.
Sam zrozumiałem, że moje miejsce jest nie tylko na Zachodzie lub w Afryce, i ciągle szukam mojej tożsamości, ale zobaczyłem, że Ghana potrafi stworzyć demokrację.
EnglishYou can stay at my place, eat my food... wear my clothes, ask for money, play with my pig... sleep in my bed, just don't annoy me with that question!
Możesz tu mieszkać, jeść moje jedzenie... nosić moje rzeczy, prosić o pieniądze, bawić sie z moją świnią... spać w moim łóżku, ale przestań mnie denerwować tym pytaniem!

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at my place"

place rzeczownik
my zaimek
at przyimek
at rzeczownik
Polish