"at midnight" po polsku

EN

"at midnight" - polskie tłumaczenie

EN

at midnight

volume_up
But at midnight there is a cry, Behold, the bridegroom!
A o północy stał się krzyk: Oto oblubieniec idzie; wynijdźcie przeciwko niemu!
The deadline for submitting these pre-registrations expired at 12 midnight on 1 December.
Termin na składanie wstępnych rejestracji upłynął 1 grudnia o północy.
Norway is known for its beautiful nature, fjords, mountains and the midnight sun.
Norwegia znana jest z pięknej przyrody, fiordów, gór i słońca o północy.

Przykłady użycia - "at midnight" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishNorway is known for its beautiful nature, fjords, mountains and the midnight sun.
Norwegia znana jest z pięknej przyrody, fiordów, gór i słońca o północy.
EnglishI see the Innovation Union programme as a programme coming at one minute to midnight.
Dla mnie program Unia Innowacji jest programem, który pojawia się w ostatniej chwili.
EnglishIt was midnight or one o'clock in the morning when there was a big demonstration.
O północy lub o pierwszej nad ranem miała miejsce duża demonstracja.
EnglishIt's a hotel that's only open until midnight, so it's not a place that you stay.
To hotel, który jest otwarty tylko do północy, więc nie jest to miejsce, w którym się zostaje.
EnglishIt is still two hours to midnight now, but we are building the future.
Jeśli teraz nie będziemy o tym mówić, to sprawiedliwość zakryje ciemna noc.
EnglishAt midnight I will rise to give thanks unto thee Because of thy righteous ordinances.
O północy wstaję, abym cię wysławiał w sądach sprawiedliwości twojej.
EnglishThe deadline for submitting these pre-registrations expired at 12 midnight on 1 December.
Termin na składanie wstępnych rejestracji upłynął 1 grudnia o północy.
EnglishBut at midnight there is a cry, Behold, the bridegroom!
A o północy stał się krzyk: Oto oblubieniec idzie; wynijdźcie przeciwko niemu!
EnglishIndeed, the agreement on the new Treaty was announced before midnight on 18 October.
W istocie, porozumienie w sprawie nowego Traktatu zostało ogłoszone przed północą w dniu 18 października.
EnglishAt midnight the monk came and told us he had to close the casket.
O północy przyszedł mnich i powiedział, że musi zamknąć trumnę.
EnglishI regret that we are debating this report just before midnight.
Ubolewam, że debatujemy nad tym sprawozdaniem tuż przed północą.
EnglishThey go to bed around 8:00 p.m. until midnight and then again, they sleep from about 2:00 a.m. until sunrise.
Idą spać koło 20 i śpią do północy, potem śpią znowu od 2 do wschodu słońca.
EnglishMr President, Commissioner, it is good to see you burning the midnight oil along with us.
Panie przewodniczący, panie komisarzu! Cieszę się, że wspólnie z nami siedzicie panowie do późna w nocy.
EnglishBut we are at one minute to midnight for such a solution.
Jednak do przyjęcia tego rozwiązania pozostało jeszcze trochę czasu.
EnglishIt wasn't at four in the morning, but it was closer to midnight.
To nie byla czwarta nad ranem, lecz - raczej kolo północy.
EnglishIf you're not here by midnight, I'll shit myself with woe.
Jeśli cię tu nie będzie o północy, zesram się ze smutku.
EnglishBut about midnight Paul and Silas were praying and singing hymns unto God, and the prisoners were listening to them;
A o północy Paweł i Sylas modląc się, chwalili Boga pieśniami, tak że je słyszeli więźniowie.
EnglishIf I go on like this, you will be here till midnight.
Jak tak dalej pójdzie, będziecie tu siedzieć do północy.
EnglishAnd it came to pass at midnight, that the man was afraid, and turned himself; and, behold, a woman lay at his feet.
A gdy było o północy, uląkł się on mąż, a obróciwszy się, ujrzał, a oto,niewiasta leży u nóg jego.
EnglishThe land dark as midnight, [The land] of the shadow of death, without any order, And where the light is as midnight.
Do ziemi ciemnej, jako chmura, i do cienia śmierci, gdzie niemasz przemiany, jedno sama gęsta ciemność.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at midnight"

midnight rzeczownik
Polish
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at once przysłówek
at length
at a glance przysłówek
at that time przysłówek
Polish