"at long last" po polsku

EN

"at long last" - polskie tłumaczenie

EN

at long last {przysłówek}

volume_up
at long last (też: at last)

Przykłady użycia - "at long last" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAt long last, Parliament will be represented in the EU pavilion for the first time.
Wreszcie, Parlament będzie po raz pierwszy reprezentowany w pawilonie UE.
EnglishWe know that this is ambitious, but Croatia deserves to see justice at long last.
Wiemy, że to ambitny cel, ale Chorwacja zasługuje na oddanie jej wreszcie sprawiedliwości.
EnglishAlso, are the ministers now prepared, at long last, to create a European emergency stockpile?
Czy ministrowie są też wreszcie gotowi stworzyć europejskie zapasy kryzysowe?
EnglishWe have no wish to be fobbed off any longer; what we want is efficiency at long last.
Nie chcemy już być nabierani; domagamy się wreszcie skuteczności.
EnglishWe need at long last to begin to tackle this issue seriously.
Musimy na poważnie zająć się tym problemem w długoterminowej perspektywie.
EnglishAt long last, the employment of illegal immigrants has been criminalised.
Wreszcie zatrudnienie nielegalnych imigrantów zostało ukarane.
EnglishFirstly, the new Statute for Assistants, which is in place at long last following years of discussion.
Pierwszym z nich jest nowy statut asystenta, który mamy wreszcie po latach dyskusji.
EnglishAt long last, we have to close the gap between the philosophy of these people and everyday life.
Musimy nareszcie zlikwidować przepaść między filozofią tego pokroju ludzi i codziennością.
EnglishThese facts regarding road transport are known to all and it is at long last time to act.
Te fakty dotyczące transportu drogowego są wszystkim znane i najwyższy czas, aby podjąć działania.
EnglishThe European institutions and the Turkish authorities should learn from this wisdom at long last.
Instytucje europejskie i tureckie władze powinny wreszcie wyciągnąć wnioski z tej mądrości.
EnglishWe should at long last be debating matters such as how to rid our system of its growth imperative.
Powinniśmy wreszcie zastanowić się, w jaki sposób można uwolnić nasz system od przymusu wzrostu.
EnglishIt is about time the Members of this House grasped this at long last.
Czas już, by panie i panowie posłowie wreszcie to pojęli.
English(EL) Mr President, the Dublin II system for granting asylum should, at long last, be revised.
(EL) Panie przewodniczący! System Dublin II dotyczący udzielania azylu wreszcie musi zostać skorygowany.
EnglishToday's resolution appears to go in that direction at long last.
Obecna rezolucja w końcu zdaje się podążać w tym kierunku.
EnglishWe should at long last be dealing with specific issues of content.
Powinniśmy wreszcie zająć się konkretnymi kwestiami.
EnglishI think that importance has, at long last, been recognised by the Commission.
EnglishThe UN report at long last publicly acknowledges the crimes that were committed against the Tamil people.
Raport ONZ w sposób ostateczny publicznie potwierdza zbrodnie popełnione przeciwko ludności tamilskiej.
EnglishChina would be well advised to open up at long last.
Będzie zalecać się Chinom otwarcie w długim terminie.
EnglishWell, I was very sorry to point out that the pure man's mind has, in fact, seen at long last what had been seen for a long time.
Tak więc pokazałem, że ten zestaw fraktali także jest krzywą wypełniającą powierzchnię.
EnglishIf this goes to conciliation, the negotiations must be conducted calmly - and not in haste - at long last.
Jeżeli dochodzi do procedury pojednawczej, negocjacje muszą być prowadzone spokojnie i bez zbytniego pośpiechu.

Synonimy (angielski) dla "at long last":

at long last

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at long last"

last przymiotnik
last przysłówek
Polish
long rzeczownik
long przymiotnik
long przysłówek
Polish
at przyimek
at rzeczownik
Polish