EN

at length

volume_up
We, in the working group, are discussing this issue at great length.
My, w grupie roboczej, bardzo szczegółowo nad tą sprawą dyskutujemy.
I should have talked at more length about the European energy policy.
Powinienem był bardziej szczegółowo omówić europejską politykę energetyczną.
I think Mr Lenarčič spoke at length about the instruments that should be used.
Pan Lenarčič szczegółowo omówił narzędzia, jakie należy w tej sprawie wykorzystać.
at length (też: at last, finally)
at length (też: amply, extensively, spaciously)
How much do the stress tests, which we are discussing at such length today, cost?
Ile kosztują testy warunków skrajnych, które dziś tak obszernie omawiamy?
We also discussed at length the need to deepen internal market reform in the annual growth survey.
W wizji wzrostu gospodarczego obszernie omówiliśmy też konieczność pogłębienia reformy rynku wewnętrznego.
On the contrary, we discussed this at length in committee, and an independent study was commissioned by me to help the committee.
Przeciwnie, dyskutowaliśmy o tym obszernie w komisji i zleciłem niezależne badanie, aby pomóc komisji.

Przykłady użycia - "at length" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI think Mr Lenarčič spoke at length about the instruments that should be used.
Pan Lenarčič szczegółowo omówił narzędzia, jakie należy w tej sprawie wykorzystać.
EnglishAnyone found guilty cannot be locked up in Sierra Leone for any decent length of time.
Uznani za winnych nie mogą być więzieni w Sierra Leone przez odpowiedni okres.
EnglishHow much do the stress tests, which we are discussing at such length today, cost?
Ile kosztują testy warunków skrajnych, które dziś tak obszernie omawiamy?
EnglishThe length of time that Circovac is effective in the piglets has also been studied.
Badano także czas, przez jaki utrzymuje się skuteczność preparatu Circovac u prosiąt.
EnglishThe length of time that Porcilis AR-T DF is effective has also been studied.
Badano także czas, przez jaki utrzymuje się skuteczność preparatu Porcilis AR- T DF.
EnglishThe length of a treatment cycle was 3 weeks for the TCF arm and 4 weeks for the CF arm.
Czas trwania leczenia wynosił 3 tygodnie w grupie TCF oraz 4 tygodnie w grupie CF.
EnglishYou can see that the repeat units differ in length. ~~~ They also differ in sequence.
Możemy zauważyć że powtarzające się jednostki różnią się długością oraz sekwencjami.
EnglishBoth the length of, and the financial support for, maternity leave vary.
Zarówno wymiar urlopu macierzyńskiego, jak i jego warunki finansowe są różnorodne.
EnglishThe report has discussed that at length, so I shall not say any more about it here.
Ponieważ w sprawozdaniu temat ten został wyczerpany, nie będę więcej teraz o tym mówił.
EnglishWe have the opportunity tomorrow to debate this subject at greater length.
Jutro będziemy mieć możliwość przeprowadzenia dłuższej debaty w tej sprawie.
English29, 30 or 31 gauge (diameter 0.25 - 0.33mm) and 12.7, 8 or 5mm length.
29, 30 lub 31 G (średnica 0, 25 – 0, 33 mm) i o długości 12, 7 mm, 8 mm lub 5 mm.
EnglishIt is worth discussing this at greater length as well as highlighting the various facets.
Jest to warte dłuższej dyskusji, jak i podkreślenia różnych aspektów problemu.
EnglishIn principle there is now no limitation on the length of the cabling itself.
Co do zasady nie ma żadnych ograniczeń co do długości samego okablowania.
EnglishNot only have my length and girth increased, but so has my virility, baby.
Nie tylko mam grubszego i dłuższego, ale powiększyła się też moja męskość.
EnglishThe length of the report is evidence of the huge number of issues there were to deal with.
Długość sprawozdania świadczy o ogromnej ilości kwestii wymagających rozpatrzenia.
EnglishPassengers will have 12 basic rights applying to any length of journey.
Pasażerom przysługiwać będzie 12 praw podstawowych niezależnie od długości podróży.
EnglishIs it not possible to reduce their retention period to a more reasonable length of time?
Czy nie można skrócić okresu ich przechowywania i przyjąć bardziej rozsądnego okresu?
English(DE) Mr President, naturally we discussed this idea at length in our Group too.
(DE) Panie przewodniczący! Oczywiście my także długo omawialiśmy w naszej grupie tę kwestię.
EnglishI should have talked at more length about the European energy policy.
Powinienem był bardziej szczegółowo omówić europejską politykę energetyczną.
EnglishAnd the diameter of each dot corresponds to the length of the sentence inside.
Średnica każdej kropki odpowiada długości reprezentowanego zdania.

Synonimy (angielski) dla "at length":

at length
English

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at length"

length rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at once przysłówek
at a glance przysłówek