EN

at home {przysłówek}

volume_up
at home
This was recorded in two questionnaires completed at home.
Informacje zapisywano w dwóch kwestionariuszach wypełnianych w domu.
So the idea of this object is to be able to get at home very local food.
Pomysł polega na możliwości wyprodukowania w domu lokalnego jedzenia.
It is dangerous for patients to recover from heart attacks at home.
Dochodzenie do zdrowia po zawale serca w domu jest niebezpieczne dla pacjentów.

Przykłady użycia - "at home" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTherefore, let us not be counterproductive and let us not send women back home.
Dlatego nie bądźmy bezproduktywni i nie odsyłajmy kobiet z powrotem do domów.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Exchanging national cash > Luxembourg
Navigation Path: Home > Euro > Wymiana walut narodowych > Luksemburg
EnglishNavigation Path: Home > The European Central Bank > The first ten years
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Pierwsze dziesięć lat
EnglishThey arrested Ms Petrova at her home in front of her parents and two small children.
Zatrzymali oni Pietrową w jej domu na oczach rodziców oraz dwójki małych dzieci.
EnglishAnd Saul took him that day, and would let him go no more home to his father's house.
I wziął go Saul dnia onego, ani mu dopuścił, żeby się wracał do domu ojca swego.
EnglishAnd we walked into a house with a very special home video recording system.
Weszliśmy do domu wyposażonego w specjalny system nagrywania amatorskich filmów.
EnglishThe protective equipment is very often left at home or just not available at all.
Sprzęt ochronny bardzo często pozostawiają w domu, albo w ogóle go nie mają.
EnglishLuxembourg is home to the administrative offices (the ‘General Secretariat’).
Luksemburg jest siedzibą administracji Parlamentu – Sekretariatu Generalnego.
EnglishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Educational > Videos
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Dział edukacyjny > Filmy
EnglishEffective education in the home and in school from primary school up is paramount.
Kluczowe znaczenie ma skuteczna edukacja domowa i szkolna już od szkoły podstawowej.
EnglishThis would affect the catering trade, home-care services and hairdressing salons.
To wpłynęłoby na branżę gastronomiczną, usługi opieki domowej i na usługi fryzjerskie.
EnglishThe first is the issue of home support for patients who are seriously ill.
Pierwszy z nich dotyczy opieki domowej dla osób cierpiących na poważne choroby.
EnglishLiberia is now home to an all-woman United Nations contingent of Indian peacekeepers.
Liberia jest teraz domem dla hinduskiego kobiecego kontyngentu pokojowego ONZ.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Cash changeovers > Slovakia (2009)
Navigation Path: Home > Euro > Wymiana pieniądza > Słowacja (2009)
EnglishBut compassion is also equally at home in the secular as in the religious.
Ale współczucie jest tak samo na miejscu w otoczeniu świeckim jak i religijnym.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Euro School > Find the security features!
Navigation Path: Home > Euro > Akademia Euro > Znajdź zabezpieczenia!
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Euro School > Where‘s the coin from?
Navigation Path: Home > Euro > Akademia Euro > Z jakiego kraju jest ta moneta?
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Exchanging national cash > Estonia
Navigation Path: Home > Euro > Wymiana walut narodowych > Estonia
EnglishI am absolutely certain that the first thing we need do is to improve democracy at home.
Żywię stanowcze przekonanie, że najpierw powinniśmy ulepszyć demokrację u siebie.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Cash changeovers > Estonia (2011)
Navigation Path: Home > Euro > Wymiana pieniądza > Estonia (2011)

Synonimy (angielski) dla "stay-at-home":

stay-at-home
English

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at home"

at przyimek
at rzeczownik
Polish
home rzeczownik
home przymiotnik