"at full speed" po polsku

EN

"at full speed" - polskie tłumaczenie

EN

at full speed

volume_up

Przykłady użycia - "at full speed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI strongly hope this project will be resumed at full speed in 2008.
Mam ogromną nadzieję, że projekt ten zostanie podjęty bez zbędnej zwłoki już w 2008 r.
EnglishI can go back to the beginning ... and play the movie at full speed.
Mogę wrócić do początku i oglądnąć film z normalną prędkością.
EnglishThis is a case where we actually have to drive at full speed and get a miracle in a pretty tight timeline.
W tym jednak przypadku nasz pełny wysiłek jest konieczny, aby zrealizować to zadanie w dość krótkim czasie.
EnglishParalympic team that May coming up full speed, I joined the women's track team.
Więc wiosną 1996 stałam się członkinią drużyny lekkoatletycznej.
EnglishThese breakthroughs, we need to move those at full speed, and we can measure that in terms of companies, pilot projects, regulatory things that have been changed.
Odkrycia, które muszą postępować błyskwicznie. ~~~ Możemy je mierzyć poprzez liczbę firm, projektów pilotujących, wprowadzonych zmian i regulacji.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at full speed"

speed rzeczownik
full przymiotnik
at przyimek