EN

at first sight [przykład]

volume_up
at first sight
I must have been 19 and a half then, and it was love at first sight.
. ~~~ To była miłość od pierwszego wejrzenia.
zakochać się od pierwszego wejrzenia

Przykłady użycia - "at first sight" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI must have been 19 and a half then, and it was love at first sight.
Ja miałem wtedy prawdopodobnie 19 i pół. ~~~ To była miłość od pierwszego wejrzenia.
EnglishThe proposal for integration might seem complex at first sight.
Wniosek dotyczący integracji może na pierwszy rzut oka wydawać się skomplikowany.
EnglishBut to do it, you have do something that may, at first sight, seem completely impossible.
Ale żeby tego dokonać, musisz zrobić coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się całkowicie niemożliwe.
EnglishAnd Montana, at first sight, seems like the most pristine environment in the United States.
Na pierwszy rzut oka to najbardziej dziewiczy stan w USA.
EnglishIt is only at first sight that this regulation appears to place a burden on railway undertakings.
Tylko na pierwszy rzut oka rozporządzenie to wydaje się nakładać ciężar na przedsiębiorstwa kolejowe.
EnglishLet me begin with something that at first sight does not seem to have much to do with space, namely the Balkan war.
Proszę pozwolić, że zacznę od czegoś, co na pierwszy rzut oka nie ma zbyt wiele wspólnego z kosmosem, czyli od wojny bałkańskiej.
EnglishIt seems so simple at first sight.
EnglishMr President, at first sight this report may seem like a technical one, simply summarising the science as we know it.
Panie przewodniczący! Na pierwszy rzut oka sprawozdanie może się wydawać techniczne, streszczające jedynie znane nam fakty naukowe.
Englishto fall in love at first sight
EnglishHowever, while this approach is quite attractive at first sight, it presents important practical and political difficulties.
Jednak rozwiązanie to, jakkolwiek na pierwszy rzut oka bardzo atrakcyjne, przedstawia szereg trudności natury praktycznej i politycznej.
EnglishIn Hanover, he seemed at first sight to be adapting Sartre's Dirty Hands to the visual expectations of a cinema audience.
Hanowerska inscenizacja sztuki „Die schmutzigen Hände” („Brudne ręce”) Sartre’a na pierwszy rzut oka odpowiadała przyzwyczajeniom wizualnym publiczności kinowej.
EnglishAt first sight that may be an appealing proposition, but unfortunately there are no simple answers to Afghanistan's complex drug problem.
Na pierwszy rzut oka może to być zachęcająca propozycja, ale niestety nie ma prostych rozwiązań dla skomplikowanego afgańskiego problemu dotyczącego narkotyków.
EnglishThe object, referred to as a “Monument against Fascism and War”, is at first sight distantly reminiscent of a traditional monument on account of its column-like character.
Obiekt określany jako „Pomnik przeciw faszyzmowi i wojnie” przez swój filarowy kształt na pierwszy rzut oka przypominał tradycyjny monument.
EnglishNow there's a theory called super-symmetry, which doubles the number of particles in the standard model, which, at first sight, doesn't sound like a simplification.
Mamy teraz teorię zwaną supersymetrią, która podwaja liczbę cząstek w Modelu Standardowym. ~~~ Co na pierwszy rzut oka nie wygląda na uproszczenie.
EnglishThis is certainly one option to be explored and, at first sight, it would appear that this request for assistance, were it to be confirmed, would meet the required criteria.
Jest to niewątpliwie jedna z możliwości do rozważenia i na pierwszy rzut oka wydaje się, że jeśli wniosek ten zostanie przedłożony, spełni obowiązujące kryteria.
EnglishIn this situation, which at first sight seems insoluble, I support the approach of the rapporteur, who proposes a system under which designs would be protected for a limited period.
Podzielam w tej sytuacji, która na pierwszy rzut oka wydaje się nie do rozwiązania, podejście posła sprawozdawcy, który proponuje system czasowego ograniczenia ochrony wzorów.

Synonimy (angielski) dla "at first sight":

at first sight

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at first sight"

sight rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
first przymiotnik
first przysłówek