"at every turn" po polsku

EN

"at every turn" - polskie tłumaczenie

EN

at every turn {przysłówek}

volume_up
at every turn (też: any time)
I believe in Europe, but I also believe that it is meaningless unless it too resolutely sides with the democrats at every turn.
Wierzę w Europę, ale uważam też, że to bez znaczenia, póki za każdym razem nie będzie się ona opowiadać po stronie demokratów.
at every turn
However, it is also important - and this is my second point - to clearly understand that, in the near future, it will not be possible to resort to it at every turn.
Niemniej również istotne jest - to druga kwestia, którą pragnę podnieść - jasne zrozumienie, że w najbliższej przyszłości nie będzie możliwe korzystanie z niego na każdym kroku.
Headlined 'Czechs with few mates', it explains how the Czech Republic, in its three years of EU membership, has earned a reputation for promoting human rights at every turn.
Artykuł ma tytuł "Czesi i ich kumple” i wyjaśnia jak Czechy podczas swoich trzech lat członkostwa w UE zyskały reputację państwa promującego prawa człowieka na każdym kroku.

Przykłady użycia - "at every turn" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI believe in Europe, but I also believe that it is meaningless unless it too resolutely sides with the democrats at every turn.
Wierzę w Europę, ale uważam też, że to bez znaczenia, póki za każdym razem nie będzie się ona opowiadać po stronie demokratów.
EnglishUnfortunately the report also makes obvious attempts to use statistics to play down the problem of irregularities and fraud at every turn.
Niestety, w sprawozdaniu próbuje się także w sposób jednoznaczny wykorzystać dane statystyczne, aby przy każdej okazji umniejszyć problem nieprawidłowości i nadużyć finansowych.
EnglishTheir abuse of their position of dominance continues, with producers exploited at every turn, even to the point of having to pay for their promotions.
Wciąż nadużywają oni swojej dominującej pozycji, co prowadzi do systematycznego wykorzystywania producentów; czasem do tego stopnia, że muszą oni płacić za własne promocje.
EnglishHowever, it is also important - and this is my second point - to clearly understand that, in the near future, it will not be possible to resort to it at every turn.
Niemniej również istotne jest - to druga kwestia, którą pragnę podnieść - jasne zrozumienie, że w najbliższej przyszłości nie będzie możliwe korzystanie z niego na każdym kroku.
EnglishHeadlined 'Czechs with few mates', it explains how the Czech Republic, in its three years of EU membership, has earned a reputation for promoting human rights at every turn.
Artykuł ma tytuł "Czesi i ich kumple” i wyjaśnia jak Czechy podczas swoich trzech lat członkostwa w UE zyskały reputację państwa promującego prawa człowieka na każdym kroku.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at every turn"

every przymiotnik
turn rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at every opportunity przysłówek