"at dawn" po polsku

EN

"at dawn" - polskie tłumaczenie

EN

at dawn

volume_up
Otwiera się o świcie i zmroku każdego dnia.
And probably the best part of this piece is at dusk and dawn when the twilight wedge has fallen and the ground's dark, but there's still the light above, bright above.
A najlepiej oglądać tę pracę o zmierzchu lub o świcie, w półmroku, kiedy wszystko wokół jest już ciemne, ale w górze wciąż jarzy się jasne światło.
And we did an operation, and my company did a dawn attack -- you know, the classic dawn attack: you prepare all night, move to the line of departure.
Przeprowadziliśmy operację, moja kompania przeprowadziła atak o brzasku -- wiecie, klasyczny atak o świcie: przygotowujesz się całą noc, zajmujesz pozycję wyjściową do natarcia.
And we did an operation, and my company did a dawn attack -- you know, the classic dawn attack: you prepare all night, move to the line of departure.
Przeprowadziliśmy operację, moja kompania przeprowadziła atak o brzasku -- wiecie, klasyczny atak o świcie: przygotowujesz się całą noc, zajmujesz pozycję wyjściową do natarcia.

Przykłady użycia - "at dawn" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe next piece of the jigsaw is of a boat in the early dawn slipping silently out to sea.
Następna część układanki to łódź wczesnym świtem, oddalająca się w stronę morza.
EnglishSo I swam through the night, and at dawn they got there and they started with prednisone shots.
Czyli że płynęłam przez całą noc, a dopiero rano dostałam zastrzyk prednizonu.
EnglishPH: It was the dawn of interactive TV, and you may have noticed they wanted to sell you the Winky Dink kits.
PH: Tak wyglądał świt TV interaktywnej chcieli wam sprzedać zestaw Winky Dink.
EnglishEurope has been linked to the sea since the dawn of its existence.
Europa od początku swojego istnienia związana była z morzem.
EnglishNow we've got the dawn of interventional surgery here.
Mamy tutaj do czynienia z początkiem chirurgii interwencyjnej.
EnglishWe really are seeing the dawn of interventional surgery.
Naprawdę, widzimy tu narodziny chirurgii interwencyjnej.
EnglishThis kind of equipment is with us from dawn to dusk.
Urządzenia tego typu towarzyszą nam od świtu do nocy.
EnglishAnd then a few other things started to dawn on me.
Wówczas kilka innych rzeczy zaczęło do mnie docierać.
EnglishBut finding me busy, she fled with the dawn.
Znalawszy mnie zajętego, uciekła wraz z nadejściem świtu.
EnglishTherefore remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh; for youth and the dawn of life are vanity.
A tak oddal gniew od serca twego, i odrzuć złość od ciała twego, gdyż dzieciństwo i młodość są marnością.
EnglishDawn.
EnglishThis is called "Dawn to Dawn."
Ta praca nazywa sie "Do świtu do świtu" ("Dawn to Dawn").
EnglishAnd we left Karachi one morning before dawn.
EnglishOpens up at dusk and dawn every day.
EnglishSo this is the dawn of the new age of kites.
EnglishUh, Dawn, can we do it one more time?
EnglishChanged her name from Dawn to Dakota.
EnglishI hope this isn't about Dawn.
English(Laughter) "And the dawn came."
EnglishMarty's gonna hate them, Dawn.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at dawn"

dawn rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at the break of dawn
Polish
at once przysłówek