"AT bus" po polsku

EN

"AT bus" - polskie tłumaczenie

EN

AT bus {rzeczownik}

volume_up
1. IT

Przykłady użycia - "AT bus" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishNovartis Consumer Health SA/ NV Medialaan, 30 Bus 5 - 1800 VILVOORDE Belgium Attn:
Novartis Consumer Health SA/ NV Medialaan, 30 Bus 5 - 1800 VILVOORDE Belgia Kontakt:
EnglishThe '12-day rule' for bus transport has been mentioned a number of times here.
Zasada 12 dni dla transportu autobusowego była tu omawiana wielokrotnie.
EnglishWe started in '83, proposing for the city of Rio how to connect the subway with the bus.
Zaczęliśmy w 1983, proponując władzom miasta Rio zintegrowanie metra z autobusami.
EnglishNow this thing was probably about the size of a school bus when it first came in.
Ta asteroida prawdopodobnie była wielkości szkolnego autobusu kiedy się zbliżała do Ziemi.
EnglishNow, you know from the '60s, you're either on the bus or you're off the bus.
Jak wiadomo z lat 60-tych, jesteś albo w autobusie, albo poza autobusem.
EnglishWell, this is a very simple scheme to get the learning to them through a bus.
Ile tysięcy dzieci spędzi szkolne lata na budowach. ~~~ Łatwo jest uczyć je dzięki autobusowi.
EnglishIn high school, I took a bus to school an hour each way every day.
Będąc w liceum jeździłem do szkoły autobusem, godzinę w jedną stronę, każdego dnia.
EnglishHe couldn't get on the bus. ~~~ He had to go home and get cleaned up to get to the airport.
Musiał wrócić do domu, doprowadzić się do porządku i samodzielnie dotrzeć na lotnisko.
EnglishCommon rules for access to the international market for coach and bus services (recast) (
Wspólne zasady dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) (
EnglishUntil now, bus and coach passengers were in a much worse situation.
Do tej pory pasażerowie autobusów i autokarów byli w dużo gorszej sytuacji.
EnglishIn terms of market access, transport by bus is somewhat easier.
Jeśli chodzi o dostęp rynkowy, transport autobusowy jest nieco łatwiejszą kwestią.
English. - I voted in favour of giving important new rights to bus and coach passengers.
na piśmie - Głosowałem za przyznaniem ważnych nowych praw pasażerom autobusów i autokarów.
EnglishDoes it include when we meet in the corridor or on the bus or somewhere else?
Czy posiedzenie zaczyna się, gdy spotykamy się na korytarzu, w autobusie, czy może gdzieś indziej?
EnglishCars are being rendered unaffordable, as people should be taking the bus.
Samochody stają się , ponieważ ludzie mają korzystać z autobusów.
EnglishInternational carriage of passengers by coach and bus (recast) (
Dostęp do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) (
EnglishI should add a tragic postscript to this -- she died two years ago in a bus accident.
Powinienem dopowiedzieć tutaj tragiczny epilog: kobieta ta zmarła dwa lata temu w wypadku autobusowym.
EnglishI voted in favour of this report on the rights of bus and coach passengers.
Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania dotyczącego praw pasażerów autobusów i autokarów.
EnglishImmediate dismissal to bus drivers in New York, if seen with a mobile phone in a hand.
Natychmiastowe zwolnienie kierowców autobusów w Nowym Jorku, jeśli zostaną zauważeni z komórką w ręku.
EnglishBus drivers, bakers and many other professions organise their own independent trade unions.
Kierowcy autobusów, piekarze i przedstawiciele innych zawodów tworzą niezależne związki zawodowe.
EnglishIn the European Union, more than 70 million Europeans travel by bus and coach every year.
W Unii Europejskiej każdego roku ponad 70 milionów Europejczyków podróżuje autobusami i autokarami.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "AT bus"

bus rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at once przysłówek
to bus czasownik
at length
Polish
at a glance przysłówek